اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   مهدی بیانی
مهدی بیانی
آثار موجود در کتابخانه
احوال و آثار خوشنویسان ۱. احوال و آثار خوشنویسان
با نمونه های از خطوط خوش مهدی بیانی
انتشارات علمی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۳ش.، 2 جلد
• احوال و آثار خوش نویسان (نستعلیق نویسان)، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۶۴ش.
فهرست ناتمام تعدادی از کتاب های کتابخانه سلطنتی ۲. فهرست ناتمام تعدادی از کتاب های کتابخانه سلطنتی
سرشناسه: کتابخانه‌ سلطنتی‌، تهران‌
• بی نا، چاپ اول، تهران، ۱۳۵۲ش.