اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   میر محمود موسوی
میر محمود موسوی
آثار موجود در کتابخانه
۱. راهنمای نسخه های خطی
کتابخانه بزرگ حضرت آیة الله العظمی مرعشی نجفی گنجینه جهانی مخطوطات اسلامی ( جلد های 21 ـ 30 )
نویسنده: حسین متقی
راهنمای نسخه های خطی کتابخانه عمومی حضرت آیة الله العظمی مرعشی نجفی ۲. راهنمای نسخه های خطی کتابخانه عمومی حضرت آیة الله العظمی مرعشی نجفی
سرشناسه: کتابخانه‌ عمومی‌ حضرت‌ آیت‌الله‌ عظمی‌ مرعشی‌ نجفی‌
نویسنده: سید احمد حسینی اشکوری
نویسنده جلد 3: حسین متقی
تصحیح و تحقیق:
۳. گنجینه جهانی مخطوطات اسلامی (با همکاری)