اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   بیژن سرتیب زاده
بیژن سرتیب زاده
آثار موجود در کتابخانه
فهرست مجله های موجود در کتابخانه ملی ایران ۱. فهرست مجله های موجود در کتابخانه ملی ایران
نویسنده: کبری خداپرست
وزارت فرهنگ و هنر، تهران، ۱۳۵۷ش.
فهرست روزنامه های موجود در کتابخانه ملی ایران ۲. فهرست روزنامه های موجود در کتابخانه ملی ایران
سرشناسه: کتابخانه‌ ملی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌
نویسنده: کبری خداپرست، فاطمه خورشیدی
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، تهران، ۱۳۵۶ش.، 2 جلد