اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   کریم کشاورز
کریم کشاورز
آثار موجود در کتابخانه
۱. هزار سال نثر پارسی
سازمان انتشارات و آموزش‌ انقلاب‌ اسلامی‌، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۱ش.، 3 جلد
ترجمه:
ادبیات فارسی بر مبنای تالیف استوری ۲. ادبیات فارسی بر مبنای تالیف استوری
سرشناسه: چارلز آمبروز استوری
نویسنده: چارلز آمبروز استوری
مترجم: یو.ا. برگل، سیروس ایزدی، یحیی آرین پور
• ادبیات فارسی بر مبنای تالیف استواری، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، تهران، ۱۳۶۲ش.، 2 جلد
گزیده مقالات تحقیقی ۳. گزیده مقالات تحقیقی
نویسنده: واسیلی‌ ولادیمیروویچ‌ بارتولد
امیرکبیر، تهران، ۱۳۵۸ش.
ترکستان نامه ۴. ترکستان نامه
نویسنده: ولادیمیروویچ بارتولد واسیلی
انتشارات آگاه، تهران، ۱۳۸۷ش.، 2 جلد