اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   سیروس ایزدی
سیروس ایزدی
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
ادبیات فارسی بر مبنای تالیف استوری ۱. ادبیات فارسی بر مبنای تالیف استوری
سرشناسه: چارلز آمبروز استوری
نویسنده: چارلز آمبروز استوری
مترجم: یو.ا. برگل، کریم کشاورز، یحیی آرین پور
• ادبیات فارسی بر مبنای تالیف استواری، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، تهران، ۱۳۶۲ش.، 2 جلد
درآمدی بر تاریخ فلسفه ۲. درآمدی بر تاریخ فلسفه
۳. پژوهش هایی پیرامون تاریخ نوین ایران