اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   فؤاد سزگین
فؤاد سزگین
فؤاد سزگین
آثار موجود در کتابخانه
۱. محاضرات فی تاریخ العلوم العربیة والإسلامیة
۲. Geschichte des arabischen schrifttums
عرض موجز لمتحف استانبول لتاریخ العلوم و التکنولوجیا فی الاسلام ۳. عرض موجز لمتحف استانبول لتاریخ العلوم و التکنولوجیا فی الاسلام
METROPOLITAN MUNICIPALITY، چاپ اول، استانبول، 2010م.
ویراستاری و مقدمه:
۴. المدخل الکبیر الی علم احکام النجوم (ویراستاری و مقدمه)
آثار ترجمه شده:
تاریخ التراث العربی ۵. تاریخ التراث العربی
کتابخانه ها و مجموعه های نسخه های خطی عربی در جهان ۶. کتابخانه ها و مجموعه های نسخه های خطی عربی در جهان
همراه با کتابشناسی علوم‌ قرآنی‌، حدیث‌، تاریخنگاری‌، تاریخ‌ فرهنگ‌ و ادبیات‌، فقه‌، کلام‌. تصوف‌
مترجم: چنگیز پهلوان
نشر معارف، چاپ اول، تهران، -۸۲۲ ۶ش.