اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   کاظم مدیر شانه چی
کاظم مدیر شانه چی
کاظم مدیر شانه چی
آثار موجود در کتابخانه
کتاب و کتابخانه در اسلام (مجموعه مقالات) ۱. کتاب و کتابخانه در اسلام (مجموعه مقالات)
مجموعه فهرست نسخه های خطی کتابخانه های شهرستان های ایران ۲. مجموعه فهرست نسخه های خطی کتابخانه های شهرستان های ایران
نویسنده: عبد الله نورانی، تقی بینش
فرهنگ ایران زمین، ۱۳۵۱ش.، 2 جلد
درایة الحدیث ۳. درایة الحدیث
چهل حدیث حضرت رضا علیه السلام ۴. چهل حدیث حضرت رضا علیه السلام
به انضمام شرح حال و گزارش سیاسی و فرهنگی دوران امام علیه السلام
رساله وصایای شیخ حر عاملی ۵. رساله وصایای شیخ حر عاملی
۶. مختصات فقه امامیه
فهرست نسخه های خطی ۷. فهرست نسخه های خطی
نویسنده: عبد الله نورانی، تقی بینش
• فهرست نسخه های خطی چهار کتابخانه مشهد، فرهنگ ایران زمین، تهران، ۱۳۵۱ش.، 2 جلد
مزارات خراسان ۸. مزارات خراسان
تصحیح و تحقیق:
الصحیفة السجادیة ۹. الصحیفة السجادیّة الکاملة (تحقیق)
اربعین جامی ۱۰. اربعین جامی (تصحیح و مقدمه)
سلسلة مؤلفات الشیخ المفید ۱۱. الارشاد فی معرفة حجج الله علی العباد (محقق ج 7 المسائل الجارودیة)
نویسنده: شیخ مفید
• سلسلة مؤلفات الشیخ المفید، دار المفید، چاپ دوم، بیروت، 1993م.، 12 جلد، محقق ج 10 الحکایات: استاد سید محمدرضا حسینی جلالی، محقق ج 10 النکت الاعتقادیة: شیخ رضا مختاری، محقق ج 10 ایمان ابی طالب: بنیاد بعثت، محقق ج 10 رسالة حول حدیث نحن معاشر الانبیاء: مالک محمودی، محقق ج 10 عدم سهو النبی (ص): حجة الإسلام والمسلمین شیخ محمد مهدی طه نجف، محقق ج 11: مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث، محقق ج 14: موسسة النشر الاسلامی، محقق ج 2: استاد علی میرشریفی و نورالدین جعفریان و علی اکبر زمانی نژاد و یعقوب جعفری مراغی ، محقق ج 3 الفصول العشرة: شیخ فارس تبریزیان الحسون، محقق ج 3 المسائل التی سالها الشیخ الطوسی عن الشیخ المفید: سید ابراهیم سید علوی، محقق ج 3 المسائل الصاغانیة: سید محمد قاضی، محقق ج 3 رسالة حول خبر ماریة: محمدمهدی صباحی، محقق ج 4 اوائل المقالات: ابراهیم انصاری زنجانی خوئینی، محقق ج 5 الاعتقادات: عصام عبد السید ، محقق ج 5 المزار: آیة الله سید محمدباقر موحد ابطحی اصفهانی، محقق ج 5 تصحیح الاعتقاد: حسین درگاهی، محقق ج 6 العویص: محسن احمدی، محقق ج 6 المسائل العکبریة: علی اکبر الهی خراسانی، محقق ج 6 خلاصة الایجاز: علی اکبر زمانی نژاد، محقق ج 7 الرسالة الاولی فی الغیبة: علاء آل جعفر، محقق ج 7 المسائل السرویة: صائب عبدالحمید، محقق ج 7 تفضیل امیرالمومنین (ع): علی موسی کعبی، محقق ج 7 مسارالشیعة: نجف، محمدمهد‌ی‌، ۱۳۲۵ -، محقق ج 7 مسالة اخری فی النص علی علی (ع): شیخ محمدرضا انصاری قمی، محقق ج 9 الاعلام: محمد حسون، محقق ج1: استاد علی میرشریفی، محقق جلد 12 الاختصاص: علی اکبر غفاری و محمود موسوی زرندی، محقق ج 13: علی اکبر غفاری و حسین استاد ولی