اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   اتان کلبرگ
اتان کلبرگ
آثار موجود در کتابخانه
۱. A Medieval muslim scholar at work Ibntawus and his library
آثار ترجمه شده:
۲. آثار شیخ مفید در آثار سید بن طاووس
مترجم: علی قرائی، دکتر رسول جعفریان
• آثار شیخ مفید در آثار شیخ سید بن طاووس، کتب شیخ مفید در آثار شیخ مفید، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، قم، ۱۴۱۳ق.، 100 جلد