مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   انتشارات زعیم
انتشارات زعیم
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
أمالي‌الهادي ۱. أمالي الهادي (نشر)
مباحث فقهیة في الالتزام و المعاملات و مبانی أصولیة في‌الأحکام و العبادات
نویسنده: الدکتور محمد علي الحسیني
تقریر درس: آیة الله سید هادی الحسیني التبریزي
برگزیده ای از دیوان اشعار فارسی ۲. برگزیده ای از دیوان اشعار فارسی (نشر)
نویسنده: دکتر محمد علی الحسینی
شاعر: دکتر محمد علی الحسینی
دعای ندبه و عهد ۳. دعای ندبه و عهد (نشر)
گروه تألیف ، ترجمه و تحقیق: دکتر سید محمد علی الحسینی ، سید محمد جواد قائم مقامی ، عاتکه سادات قائم مقامی
پیام ولایت ۴. پیام ولایت (نشر)
گروه تألیف ،‌ترجمه و تحقیق: سید محمد علی الحسینی- سید محمد جواد قائم مقامی- عاتکه سادات قائم مقامی