مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   موسسة فقه الثقلین الثقافیة
موسسة فقه الثقلین الثقافیة
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
رسالة فی منجزات المریض ۱. کنگره بزرگداشت آیة الله السید یزدی (قدس سره) (نشر و تحقیق)
نویسنده: آیة الله سید محمدکاظم طباطبائی یزدی (صاحب عروه)
• رسالة فی منجزات المریض، مرکز مطالعات و تحقیقات فقه الثقلین، چاپ اول، قم، ۱۴۳۱ق.، 17 جلد
العروة الوثقی وبهامشها تعلیقات ۲. العروة الوثقی (نشر)