مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   نشر چاپار
نشر چاپار
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
نمایه سازی موضوعی ۱. نمایه سازی موضوعی (نشر)
نمایه سازی مفهومی
نویسنده: علیرضا نوروزی، خالید ولایتی
پردازش زبان طبیعی و بازیابی اطلاعات ۲. پردازش زبان طبیعی و بازیابی اطلاعات (نشر)
مرجع شناسی اسلامی ۳. مرجع شناسی اسلامی (نشر)
نویسنده: احمد شعبانی