مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   دانشگاه ادیان و مذاهب، نشر ادیان
دانشگاه ادیان و مذاهب، نشر ادیان
دانشگاه ادیان و مذاهب، نشر ادیان
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
عارفان مسلمان و شریعت اسلام ۱. عارفان مسلمان و شریعت اسلام (نشر)
نویسنده: علی آقا نوری
الامام علی نبراس و متراس ۲. الامام علی نبراس و متراس (نشر)
نویسنده: سلیمان کتانی
عرفان جمالی در اندیشه های احمد غزالی ۳. عرفان جمالی در اندیشه های احمد غزالی (نشر)
نویسنده: محمد رودگر
آیین بودا در سوره نیلوفر ۴. آیین بودا در سوره نیلوفر (نشر)
تعبیری نو از سوره سه‌گانه‌ ی نیلوفر‮‬‏‫
نویسنده: نیکیو نیوانو
مترجم: ع. پاشائی
زن سیمای زندگی در دین و اسطوره ۵. زن سیمای زندگی در دین و اسطوره (نشر)
فلسفه زبان دینی ۶. فلسفه زبان دینی (نشر)
نویسنده: دن استیور
مترجم: ابوالفضل ساجدی
قارا مجموعه (کلمات،نصایح و مناقب شیخ صفی الدین اردبیلی) ۷. قارا مجموعه (نشر)
کلمات،نصایح و مناقب شیخ صفی الدین اردبیلی
کلماتی از: صفی الدین اردبیلی
گردآورنده: حسین محمدزاده صدیق
مترجم: داود بهلولی
۸. البروج فی اسماء امیرالمومنین علیه السلام (نشر)
نویسنده: هادی ابن وزیر
راز اعداد ۹. راز اعداد (نشر)
شبیه سازی انسانی از دیدگاه آیین کاتولیک و اسلام ۱۰. شبیه سازی انسانی از دیدگاه آیین کاتولیک و اسلام (نشر)
نویسنده: حسن اسلامی
علویان ترکیه ۱۱. علویان ترکیه (نشر)
نویسنده: نوری دونمز
معنویت در سازمان با رویکرد روان شناختی ۱۲. معنویت در سازمان با رویکرد روان شناختی (نشر)
واحد در ادیان ۱۳. واحد در ادیان (نشر)
عیسی اسطوره یا تاریخ؟ ۱۴. عیسی اسطوره یا تاریخ؟ (نشر)
فرقه های اسلامی و مسئله امامت ۱۵. فرقه های اسلامی و مسئله امامت (نشر)
ترجمه «مسائل الامامة» و «مقتطفات من الکتاب الاوسط»
نویسنده: عبدالله ناشی اکبر
مترجم: علیرضا ایمانی
سبک های معیار ۱۶. سبک های معیار (نشر)
شیوه های دعوت انبیای الهی در قرآن با تاکید بر دیدگاه علامه طباطبایی
نویسنده: علی حسین زاده
انتظار مسیحا در آیین یهود ۱۷. انتظار مسیحا در آیین یهود (نشر)
مژه های نادیدنی ۱۸. مژه های نادیدنی (نشر)
نویسنده: نیکیو نیوانو
مترجم: ع. پاشائی
علم غرب شناسی چیست؟ ۱۹. علم غرب شناسی چیست؟ (نشر)
ارزیابی انتقادی و ترجمه کتاب «ماذا یعنی علم الاستغراب»
نویسنده: حسن حنفی
مترجم: سید عبدمناف حلو
فلسفه آبای کلیسا ۲۰. فلسفه آبای کلیسا (نشر)
مترجم: علی شهبازی
دین و اخلاق در نگاه هانس کونگ ۲۱. دین و اخلاق در نگاه هانس کونگ (نشر)
نویسنده: حسن قنبری
ادیان زنده شرق ۲۲. ادیان زنده شرق (نشر)
تصحیح نسخه خطی تذکره شیخ صفی الدین اردبیلی ۲۳. تذکره شیخ صفی الدین اردبیلی (نشر)
دین سیک ها ۲۴. دین سیک ها (نشر)
نویسنده: محمد روحانی
زندیق و زنادیق ۲۵. زندیق و زنادیق (نشر)
خدا در اندیشه فیلسوفان غرب ۲۶. خدا در اندیشه فیلسوفان غرب (نشر)
نویسنده: هانس کونگ
مترجم: حسن قنبری
تاریخ مجموعه مسجد الاقصی ۲۷. تاریخ مجموعه مسجد الاقصی (نشر)
تاریخ فلسفه مسیحی در  قرون وسطا ۲۸. تاریخ فلسفه مسیحی در قرون وسطا (نشر)
ابوحیان توحیدی و تفکر عقلانی و انسانی در قرن چهارم هجری ۲۹. ابوحیان توحیدی و تفکر عقلانی و انسانی در قرن چهارم هجری (نشر)
گذار معنویت از ایران زمین ۳۰. گذار معنویت از ایران زمین (نشر)
حیثیت تقییدی در حکمت صدرایی ۳۱. حیثیت تقییدی در حکمت صدرایی (نشر)
نویسنده: علی فضلی
محبت در قرآن و حدیث و تجلی آن در سیره نبوی و اقوال و احوال عارفان ۳۲. محبت در قرآن و حدیث و تجلی آن در سیره نبوی و اقوال و احوال عارفان (نشر)
نویسنده: علی رافعی
خاتم اولیاء از دیدگاه ابن عربی  و علامه آشتیانی ۳۳. خاتم اولیاء از دیدگاه ابن عربی و علامه آشتیانی (نشر)
روانشناسی، دین و معنویت ۳۴. روانشناسی، دین و معنویت (نشر)
مبانی همزیستی اجتماعی در اسلام ۳۵. مبانی همزیستی اجتماعی در اسلام (نشر)
ریزش ها در حکومت علوی علیه السلام ۳۶. ریزش ها در حکومت علوی علیه السلام (نشر)
مسیحیت در جهان امروز ۳۷. مسیحیت در جهان امروز (نشر)
ادبیات قرآن (مجموعه مقالات) ۳۸. ادبیات قرآن (مجموعه مقالات) (نشر)
پیراستگی معصوم از فراموشی و خطا ۳۹. پیراستگی معصوم از فراموشی و خطا (نشر)
خاستگاه فرهنگی نهج البلاغه ۴۰. خاستگاه فرهنگی نهج البلاغه (نشر)
نویسنده: محمد حسن نادم
مبلغ، نه پیامبر ۴۱. مبلغ، نه پیامبر (نشر)
قرائتی انتقادی بر مسلک شیخ محمدبن عبدالوهاب
نویسنده: حسن مالکی
مترجم: یوسف مرتضوی
تاریخ و اعتقادات اباضیه ۴۲. تاریخ و اعتقادات اباضیه (نشر)
نویسنده: علی اکبر ضیائی
الکرامة الانسانیة ۴۳. الکرامة الانسانیة (نشر)
دراسة فی طهارة الانسان علی ضوء الفقه الاسلامی
نویسنده: ابوالحسن نواب
ادیان و فلسفه آفریقایی ۴۴. ادیان و فلسفه آفریقایی (نشر)
نویسنده: جان مبیتی
مترجم: مرضیه شنکایی
الاهیات جدید مسیحی ۴۵. مجموعه مقالات (نشر)
دفتر نخست: الاهیات جدید مسیحی
۴۶. زن در مسیحیت (نشر)
عقل در ساحت دین ۴۷. عقل در ساحت دین (نشر)
رابطه عقل و ایمان در آثار ملاصدرا
نویسنده: شهاب الدین وحیدی مهرجردی
منجی موعود در آیین بودا ۴۸. منجی موعود در آیین بودا (نشر)
عقلانیت و تساهل در اسلام از دیدگاه لسینگ ۴۹. عقلانیت و تساهل در اسلام از دیدگاه لسینگ (نشر)
مسیحیت صهیونیست و بنیادگرای آمریکا ۵۰. مسیحیت صهیونیست و بنیادگرای آمریکا (نشر)
نویسنده: رضا هلال
مترجم: علی جنتی
اسطوره تجسد خدا ۵۱. اسطوره تجسد خدا (نشر)
سوره نیلوفر سه گانه ۵۲. سوره نیلوفر سه گانه (نشر)
سه متن بودایی مهایانه
مترجم: ع. پاشائی
مترجم انگلیسی: لیان هارویتس، جین ریوز
مترجم چینی: کوماره جیوه
ستایش و نیایش (پنج رساله از شیخ اشراق) ۵۳. ستایش و نیایش (پنج رساله از شیخ اشراق) (نشر)
ُآفرینش در اساطیر امریکا ۵۴. ُآفرینش در اساطیر امریکا (نشر)
نویسنده: حسن حسینی آصف
متفکران بزرگ مسیحی ۵۵. متفکران بزرگ مسیحی (نشر)
نویسنده: هانس کونگ
گونه شناسی اندیشه منجی موعود در ادیان ۵۶. گونه شناسی اندیشه منجی موعود در ادیان (نشر)
تشیع ۵۷. تشیع (نشر)
نویسنده: هاینس هالم
مترجم: محمد تقی اکبری
تقریب مذاهب از نظر تا عمل ۵۸. تقریب مذاهب؛ از نظر تا عمل (نشر)
نویسنده: محمد آصف محسنی
قاعده الزام از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه ۵۹. قاعده الزام از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه (نشر)
نویسنده: محسن فتاحی
مفهوم عرفان ۶۰. مفهوم عرفان (نشر)
نهج البلاغه؛ نقد ها و پاسخ ها ۶۱. نهج البلاغه؛ نقد ها و پاسخ ها (نشر)
نویسنده: محمد حسن نادم
مقدمه ای بر تفکر نهضت اصلاح دینی ۶۲. مقدمه ای بر تفکر نهضت اصلاح دینی (نشر)
فرجام شناسی مسیحی ۶۳. فرجام شناسی مسیحی (نشر)
با نگاهی به پیشینه فرجام شناسی در سنت های زردشتی و یهودی
نویسنده: محمدرضا عدلی
جستارهایی در رسانه ۶۴. دین و رسانه (نشر)
تاریخ هند ۶۵. تاریخ هند (2) (نشر)
تاریخ و عقاید زیدیه ۶۶. تاریخ و عقاید زیدیه (نشر)
نویسنده: مصطفی سلطانی
تفرج در باغ حکمت، توصیه به جویندگان حقیقی معنا ۶۷. تفرج در باغ حکمت، توصیه به جویندگان حقیقی معنا (نشر)
تاملاتی بر تعالیم معنوی فریتیوف شووان (شیخ عیسی نورالدین احمد) حکیم و عارف سوئیسی
نویسنده: جیمز کاتسینگر
مترجم: محمد حسین صالحی
فاصله ادیان، فاجعه فلسطین ۶۸. فاصله ادیان، فاجعه فلسطین (نشر)
تاریخ عقاید ماتریدیه ۶۹. تاریخ عقاید ماتریدیه (نشر)
نویسنده: لطف الله جلالی
یهودیت ۷۰. یهودیت (نشر)
نویسنده: جیکوب نیوزنر
مترجم: مسعود ادیب
ریشه های الهیات مسیحی در مکاتب گنوسی و افلاطونی میانه ۷۱. ریشه های الهیات مسیحی در مکاتب گنوسی و افلاطونی میانه (نشر)
نویسنده: محبوبه هادی نا
تنزیه و تشبیه در مکتب ودانته و مکتب ابن عربی ۷۲. تنزیه و تشبیه در مکتب ودانته و مکتب ابن عربی (به همراه بررسی پیشینه بحث در اسلام و دین ودایی) (نشر)
نویسنده: محمد جواد شمس
سرشت انسان در اسلام و مسیحیت ۷۳. سرشت انسان در اسلام و مسیحیت (نشر)
جستاری در فلسفه زرتشتی (مجموعه مقالات) ۷۴. جستاری در فلسفه زرتشتی (مجموعه مقالات) (نشر)
زمان و سرمدیت ۷۵. زمان و سرمدیت (نشر)
جستاری در فلسفه دین
مترجم: احمدرضا جلیلی
درآمدی به آیین پروتستان ۷۶. درآمدی به آیین پروتستان (نشر)
اصلاحات در مسیحیت
نویسنده: شهاب الدین وحیدی مهرجردی
فرق تسنن ۷۷. فرق تسنن (نشر)
به کوشش: مهدی فرمانیان
زمینه های تفکر سیاسی در قلمرو تشیع و تسنن ۷۸. زمینه های تفکر سیاسی در قلمرو تشیع و تسنن (نشر)
دین پژوهی ۷۹. دین پژوهی (نشر)
دین و معنای زندگی در فلسفه تحلیلی ۸۰. دین و معنای زندگی در فلسفه تحلیلی (نشر)
نویسنده: محمدرضا بیات
هستی شناسی عرفانی از دیدگاه میرزا هاشم اشکوری ۸۱. هستی شناسی عرفانی از دیدگاه میرزا هاشم اشکوری (نشر)
نویسنده: علی فضلی
مندله، نظریه و عمل با اشاره خاص به روان شناسی جدید زیردانستگی ۸۲. مندله، نظریه و عمل با اشاره خاص به روان شناسی جدید زیردانستگی (نشر)
نویسنده: جوزپه توچی
مترجم: ع. پاشائی
شمنیسم ۸۳. شمنیسم (نشر)
فنون کهن خلسه
نویسنده: میرچا الیاده
مترجم: محمد کاظم مهاجری
درسنامه تاریخ و عقاید اسماعیلیه ۸۴. درسنامه تاریخ و عقاید اسماعیلیه (نشر)
نویسنده: مهدی فرمانیان
در امتداد وحی و عرفان ۸۵. در امتداد وحی و عرفان (نشر)
زیست نامه و رویکرد وحیانی و عرفانی شیخ اشراق در فلسفه
نویسنده: محمد ملکی (جلال الدین)
شرح مقدمه قیصری بر فصوص الحکم ۸۶. شرح مقدمه قیصری بر فصوص الحکم (نشر)
کلام مسیحی ۸۷. کلام مسیحی (نشر)
نویسنده: توماس میشل
مترجم: حسین توفیقی
پیدایی فاطمیان و گفت و گوهای درونی شیعیان در المناظرات ۸۸. پیدایی فاطمیان و گفت و گوهای درونی شیعیان در المناظرات (نشر)
دین و قرائت پذیری ۸۹. دین و قرائت پذیری (نشر)
درآمدی به تصوف ۹۰. درآمدی به تصوف (نشر)
از شک تا یقین ۹۱. از شک تا یقین (نشر)
قوم آریا ۹۲. قوم آریا (نشر)
مجموعه پژوهش هایی در زمینه ادیان و تاریخ ایران باستان
نویسنده: داریوش احمدی
تاریخ اسلام در هند (از آغاز تا قرن پنجم هجری قمری) ۹۳. تاریخ اسلام در هند (از آغاز تا قرن پنجم هجری قمری) (نشر)
نویسنده: سیاوش یاری
سلجوقیان ۹۴. سلجوقیان (نشر)
شکست بیزانس در ملازگرد و گسترش اسلام در آناتولی
نویسنده: محمد شکر
مترجم: نصرالله صالحی، علی ارطغرل
درسنامه تاریخ و عقاید زیدیه ۹۵. درسنامه تاریخ و عقاید زیدیه (نشر)
رستاخیز جسم در یهودیت و مسیحیت نخستین ۹۶. رستاخیز جسم در یهودیت و مسیحیت نخستین (نشر)
نویسنده: کلودیا ستزر
مترجم: سعید کریم پور
درآمدی بر روش شناسی هنر اسلامی ۹۷. درآمدی بر روش شناسی هنر اسلامی (نشر)
نویسنده: سید رضی گیلانی
علم امام (مجموعه مقالات) ۹۸. علم امام (مجموعه مقالات) (نشر)
با گزینش: محمد حسن نادم
گرایش ها و مذاهب اسلامی در سه قرن نخست هجری ۹۹. گرایش ها و مذاهب اسلامی در سه قرن نخست هجری (نشر)
تشیع در عراق در قرون نخستین ۱۰۰. تشیع در عراق در قرون نخستین (نشر)
امامت از دیدگاه امامیه و زیدیه ۱۰۱. امامت از دیدگاه امامیه و زیدیه (نشر)
علم غیب از نگاه عقل و وحی ۱۰۲. علم غیب از نگاه عقل و وحی (نشر)
نویسنده: محمد حسن نادم