مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   مؤسسه فرهنگی مطالعاتی شمس الشموس
مؤسسه فرهنگی مطالعاتی شمس الشموس
آثار موجود در کتابخانه
شیدا: در تجلیل از عارف شیدا آیت الله سید عبدالکریم کشمیری (ره) ۱. شیدا: در تجلیل از عارف شیدا آیت الله سید عبدالکریم کشمیری (ره) (تألیف و نشر)
سرشناسه: نویسنده هیأت تحریریه مؤسسه فرهنگی مطالعاتی شمس الشموس
نشر:
۲. آسمانی (نشر)
شرح زندگانی عارف مکتوم حضرت آیت الله میرزا محمد علی شاه آبادی(ره)
گردآورنده: موسسه فرهنگی مطالعاتی‌ شمس‌ الشموس‌
سوخته ۳. سوخته (نشر)
در سیر و سلوک عارف توحیدی آیت الله شیخ محمد جواد انصاری همدانی(1339 ـ 1281 هجری شمسی)
گردآورنده: موسسه فرهنگی مطالعاتی‌ شمس‌ الشموس‌
عطش ۴. عطش (نشر)
ناگفته هایی از سیر توحیدی کامل عظیم حضرت آیت الله سید علی قاضی طباطبائی
گردآورنده: موسسه فرهنگی مطالعاتی‌ شمس‌ الشموس‌
الهیه ۵. الهیه (نشر)