مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   کنگره بزرگداشت محدث قمی قدس سره
کنگره بزرگداشت محدث قمی قدس سره
آثار موجود در کتابخانه
هدیة الاحباب فی ذکر المعروفین بالکنی والالقاب والانساب ۱. الکنی والألقاب
نویسنده: شیخ عباس قمی
• هدیة الاحباب فی ذکر المعروفین بالکنی والالقاب والانساب، نور مطاف، قم، ۱۳۸۹ش.، به کوشش: محسن صادقی و علی علیزاده
فیض العلام فی عمل الشهور و وقایع الایام ۲. فیض العلام فی عمل الشهور و وقایع الایام
محدث ربانی ۳. محدث ربانی
مقالات کنگره بزرگداشت محدث قمی
نور مطاف، قم، ۱۳۸۹ش.، 2 جلد
شناخت نامه محدث قمی قدس سره ۴. شناخت نامه محدث قمی قدس سره
نور مطاف، قم، ۱۳۸۹ش.