مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   سازمان تبلیغات اسلامی، پژوهشکده باقر العلوم
سازمان تبلیغات اسلامی، پژوهشکده باقر العلوم
سازمان تبلیغات اسلامی، پژوهشکده باقر العلوم
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
میرزای شیرازی ۱. میرزای شیرازی (نشر)
احیاگر قدرت فتوا
نویسنده: محمود مدنی
ترجمه و شرح صحیفه کامله سجادیه ۲. ترجمه و شرح صحیفه کامله سجادیه (نشر)
نویسنده: امام سجاد علیه السلام
مترجم: دانشمندی از قرن یازدهم
ترجمه صحیفه سجادیه ۳. الصحیفة السجادیّة الکاملة (نشر)
گلشن ابرار آذربایجان ۴. گلشن ابرار آذربایجان (نشر)