مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   حوزه علمیه اصفهان، مرکز تحقیقات رایانه‌ای
حوزه علمیه اصفهان، مرکز تحقیقات رایانه‌ای
حوزه علمیه اصفهان، مرکز تحقیقات رایانه‌ای
آثار موجود در کتابخانه
صحیفه سجادیه روایة حسین بن اشکیب ۱. الصحیفة السجادیّة الکاملة
نویسنده: امام سجاد علیه السلام
املاء: امام سجاد علیه السلام
• صحیفه سجادیه روایة حسین بن اشکیب، موسسه فرهنگی مطالعاتی الزهراء علیها السلام، چاپ اول، اصفهان، ۱۳۸۳ش.، با مقدمه: احمد سجادی
لغت نامه صحیفه سجادیه ۲. لغت نامه صحیفه سجادیه
گلشن دانش، چاپ اول، اصفهان، ۱۳۸۲ش.
نشر:
شرح صحیفه سجادیه ۳. شرح صحیفه سجادیه (نشر)
دومین دوگفتار ۴. دومین دو گفتار (نشر)
پیرامون احوال و آثار محمد سعید قاضی و محمد سعید حکیم (دو دانشمند قم) و ملا محمدعلی تونی خراسانی (دانشمند مقیم اصفهان)
نویسنده: علامه سید محمدعلی روضاتی
فهرست کتب خطی اصفهان ۵. فهرست کتب خطی اصفهان (نشر)
دو هزار نسخه عربی و فارسی
نویسنده: علامه سید محمدعلی روضاتی
میراث حوزه اصفهان ۶. میراث حوزه اصفهان (ناشر جلد 5 و ناشر (ج. 4، 7،8))
به کوشش: احمد سجادی، رحیم قاسمی
جلد 2 به کوشش: مجید هادی زاده
جلد 3،4 و 7 به کوشش: محمدجواد نورمحمدی
نخستین دو گفتار پیرامون گوشه هایی ازاحوال و آثار علماء بزرگ خوانسارمهاجر به اصفهان و سیری دراجازه نامه ها ۷. نخستین دو گفتار پیرامون گوشه هایی ازاحوال و آثار علماء بزرگ خوانسارمهاجر به اصفهان و سیری دراجازه نامه ها (نشر)
به پیوست اجازه نامه علامه مجلسی اول به محقق خوانساری و تعلیقه ای بررساله نیت جمال المحققین
نویسنده: علامه سید محمدعلی روضاتی
صراط النجاة ۸. صراط النجاة (نشر)
مدیریت و امنیت ۹. مدیریت و امنیت (نشر)
نیایش ابوحمزه ثمالی ۱۰. نیایش ابوحمزه ثمالی (نشر)
رستاخیز ۱۱. رستاخیز (نشر)
نویسنده: احمد سجادی