مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
آثار موجود در کتابخانه
آیینه مهر ویژه‌ی‌ گرامیداشت‌ بیستمین‌ سالگرد رحلت‌ علامه‌ طباطبائی‌(ره‌) ۱. آیینه مهر ویژه‌ی‌ گرامیداشت‌ بیستمین‌ سالگرد رحلت‌ علامه‌ طباطبائی‌(ره‌)
موسسه اسماعیلیان، قم، ۱۳۸۰ش.
نشر:
کتابشناسی تحلیلی ـ توصیفی تعلیم و تربیت در اسلام (گزیده‌ منابع‌ عربی‌) ۲. کتابشناسی تحلیلی ـ توصیفی تعلیم و تربیت در اسلام (گزیده‌ منابع‌ عربی‌) (نشر)
به کوشش: بهروز رفیعی
۳. دولت عثمانی از اقتدار تا انحلال (نشر)
مقدمه ای بر تاریخ مغرب اسلامی ۴. مقدمه ای بر تاریخ مغرب اسلامی (نشر)
دولت زیدیه در یمن (۲۸۰ - ۲۹۸ق‌/۸۹۳ - ۹۱۱م‌) ۵. دولت زیدیه در یمن ( 280 - 298 ق/ 893 - 911 م) (نشر)
اقتصاد و سیاست عصر صفوی (چهار مطالعه موردی) ۶. اقتصاد و سیاست عصر صفوی (چهار مطالعه موردی) (نشر)
نویسنده: رودلف متی
مترجم: حسن زندیه
نظام قضایی عصر صفویه ۷. نظام قضایی عصر صفویه (نشر)
مترجم: حسن زندیه
زمینه های پیدایش خلافت فاطمیان ۸. زمینه های پیدایش خلافت فاطمیان (نشر)
نویسنده: محمدعلی چلونگر
تحلیل زبان قرآن و روش شناسی فهم آن ۹. تحلیل زبان قرآن و روش شناسی فهم آن (نشر)
مبانی نظری مقیاسهای دینی ۱۰. مبانی نظری مقیاسهای دینی (نشر)
گزیده‌ مقالات‌ همایش‌ مبانی‌ نظری‌ و روان‌ سنجی‌ مقیاسهای‌ دینی‌
سرشناسه: همایش‌ مبانی‌ نظری‌ و روان‌ سنجی‌ مقیاسهای‌ دینی‌ (نخستین‌: ۱۳۸۲: تهران‌)
به کوشش: محمدرضا سالاری فر، مسعود آذربایجانی، عباس رحیمی نژاد
دانشنامه سیره نبوی ۱۱. دانشنامه سیره نبوی (نشر)
دولت عباسیان ( 132 - 656 ق/ 750 - 1258 م ) ۱۲. دولت عباسیان ( 132 - 656 ق/ 750 - 1258 م ) (نشر)
دولت های مسلمان
نویسنده: محمد سهیل طقوش
مترجم: حجت الله جودکی
بازتاب تفکر عثمانی در واقعه کربلا ۱۳. بازتاب تفکر عثمانی در واقعه کربلا (نشر)
خاندان‌های شیعه؛ خاندان ابُورافع ۱۴. خاندان‌های شیعه؛ خاندان ابُورافع (نشر)
همچنین نگاه کنید
منصور داداش نژاد منصور داداش نژاد (هیئت علمی)