مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   موسسه تحقیقاتی و اطلاع رسانی خانه‌ کتاب‌ ایران‌، واحد معجم‌
موسسه تحقیقاتی و اطلاع رسانی خانه‌ کتاب‌ ایران‌، واحد معجم‌
آثار موجود در کتابخانه
۱. المعجم المفهرس لألفاظ أحادیث بحار الأنوار
حوزه علمیه قم،مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی، چاپ اول، قم، ذی القعده ۱۴۱۴ق.، 4 جلد