مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   کتابخانه ارومیه
کتابخانه ارومیه
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
اعجاز البیان فی تأویل أم القرآن (ای تفسیر السورة المبارکة الفاتحة) ۱. اعجاز البیان فی تأویل أم القرآن (ای تفسیر السورة المبارکة الفاتحة) (نشر)
سرشناسه: محمد بن اسحاق صدرالدین قونوی
نویسنده: محمد صدرالدین قونوی
تدریج الادانی الی قراءة شرح السعد علی تصریف الزنجانی ۲. تدریج الادانی الی قراءة شرح السعد علی تصریف الزنجانی (نشر)
وبالهامش الشرح المذکور للحبر التفتازانی علی متن الزنجانی
نویسنده: عبدالحق نووی ثانی