مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   کتابخانه رایانه ای
کتابخانه رایانه ای
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
سازماندهی اطلاعات ۱. سازماندهی اطلاعات (نشر)
فراهم آوری و مجموعه سازی فشرده درسها ۲. فراهم آوری و مجموعه سازی در کتابخانه فشرده درسها (نشر)
ویژه داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی
نویسنده: محمدحسین دیانی
مواد و خدمات مرجع ۳. مواد و خدمات مرجع (نشر)
نویسنده: محمدحسین دیانی
ضرورت های ساختاری اصطلاحنامه ۴. ضرورت های ساختاری اصطلاحنامه (نشر)