مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   ریاست جمهوری، دفتر توافقهای‌ بین‌المللی‌
ریاست جمهوری، دفتر توافقهای‌ بین‌المللی‌
آثار موجود در کتابخانه
۱. قانون اساسی کشور فرانسه
سرشناسه: فرانسه‌. قانون‌ اساسی‌
۲. قانون اساسی ایالات متحده آمریکا
سرشناسه: ایالات‌ متحده‌. قانون‌ اساسی‌
آثار ترجمه شده:
۳. قانون اساسی جمهوری ایتالیا
سرشناسه: ایتالیا. قانون‌ اساسی‌
مترجم: امیررضا وکیلی فرد
۴. قانون اساسی کشور سوئیس
سرشناسه: سوئیس، قانون اساسی
مترجم: مهدی رستگار اصل