مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره‌ کل‌ مراکز و روابط فرهنگی‌
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره‌ کل‌ مراکز و روابط فرهنگی‌
آثار موجود در کتابخانه
۱. دیدگاههای فرهنگی امام خمینی(ه) [از صحیفه‌ نور]
گردآورنده: کبری اسدی مقدم
تصویرگران، تهران، ۱۳۷۲ش.