مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   بنیاد انتقال به تعلیم و تربیت اسلامی
بنیاد انتقال به تعلیم و تربیت اسلامی
آثار موجود در کتابخانه
شناخت انسان در تصعید حیات تکاملی ۱. شناخت انسان در تصعید حیات تکاملی
نویسنده: علامه محمدتقی جعفری
امیرکبیر، چاپ دوم، تهران، مهر ۱۳۶۲ش.
نشر:
حیات معقول ۲. حیات معقول (نشر)