مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   فرا روان
فرا روان
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
۱. آموزش هاله بینی (نشر)
به‌انضمام‌ روشن‌بینی‌، تله‌پاتی‌ و روان‌نگری‌
مترجم: مهیار جلالیانی
۲. درآمدی بر فرا روان شناسی (نشر)
مترجم: امیر راسترو
انرژی متعالی فراری از قوانین هستی ۳. انرژی متعالی فراری از قوانین هستی (نشر)
مترجم: مجید آصفی