مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   ابن سینا
ابن سینا
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
الفبای فلسفه جدید (دائرة المعارف فلسفی) انگلیسی بفارسی ۱. الفبای فلسفه جدید (دائرة المعارف فلسفی) انگلیسی بفارسی (نشر)
حاوی‌ شرح‌ ۵۴۰ اصطلاح‌ مهم‌ مربوط به‌ مکتب‌های‌ فلسفی‌ و مطالب‌ مربوط به‌ هستی‌شناسی‌ ...
نویسنده: ذبیح الله جوادی
تاریخ ملازاده در ذکر مزارات بخارا ۲. تاریخ ملازاده در ذکر مزارات بخارا (نشر)
تاریخ جدید یزد ۳. تاریخ جدید یزد (نشر)
به کوشش: استاد ایرج افشار
نویسنده: احمد کاتب