مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   موسسه فرهنگی مطالعاتی‌ شمس‌ الشموس‌
موسسه فرهنگی مطالعاتی‌ شمس‌ الشموس‌
آثار موجود در کتابخانه
سوخته ۱. سوخته
در سیر و سلوک عارف توحیدی آیت الله شیخ محمد جواد انصاری همدانی(1339 ـ 1281 هجری شمسی)
مؤسسه فرهنگی مطالعاتی شمس الشموس، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۳ش.
۲. آسمانی
شرح زندگانی عارف مکتوم حضرت آیت الله میرزا محمد علی شاه آبادی(ره)
مؤسسه فرهنگی مطالعاتی شمس الشموس، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۳ش.
عطش ۳. عطش
ناگفته هایی از سیر توحیدی کامل عظیم حضرت آیت الله سید علی قاضی طباطبائی
مؤسسه فرهنگی مطالعاتی شمس الشموس، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.
الهیه ۴. الهیه