مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   همایش بزرگداشت‌ علامه‌ مجلسی‌، دبیرخانه‌، بخش‌ انتشارات‌
همایش بزرگداشت‌ علامه‌ مجلسی‌، دبیرخانه‌، بخش‌ انتشارات‌
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
آشنایی با بحار الانوار ۱. آشنایی با بحار الانوار (نشر)
بزرگترین‌ دایره‌المعارف‌ حدیث‌ شیعه‌
نویسنده: احمد عابدی