مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   وزارت امور خارجه، موسسه‌ چاپ‌ و انتشارات‌
وزارت امور خارجه، موسسه‌ چاپ‌ و انتشارات‌
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
نسمة السحر بذکر من تشیع و شعر ۱. نسمة السحر بذکر من تشیع و شعر (نشر)
۲. قفقاز و سیاست امپراتوری عثمانی (نشر)
مترجم: وهاب ولی
رساله دخانیه ۳. رساله دخانیه (نشر)
نویسنده: ملا محمد هیدجی
فهرست اسناد آرشیوهای گرجستان پیرامون تاریخ ایران ۴. فهرست اسناد آرشیوهای گرجستان پیرامون تاریخ ایران (نشر)
به کوشش: الکساندر چولوخادزه
جلد 2 به کوشش: گودرز رشتیانی
فهرست مختصر دست نویس های فارسی، عربی و ترکی کتابخانه تامس فیشر، دانشگاه‌ تورنتو به‌انضمام‌ فرهنگ‌ مختصر مصطلحات‌ نسخه‌شناسی‌ ۵. فهرست مختصر دست نویس های فارسی، عربی و ترکی کتابخانه تامس فیشر، دانشگاه‌ تورنتو به‌انضمام‌ فرهنگ‌ مختصر مصطلحات‌ نسخه‌شناسی‌ (نشر)
سرشناسه: ‎Thomas Fisher Rare Book Library‬
به کوشش: محمد مهدی باقی
اندیشه سیاسی شهید رابع امام سید محمدباقر صدر(ره‌) ۶. اندیشه سیاسی شهید رابع امام سید محمدباقر صدر(ره‌) (نشر)
روابط سیاسی ایران عهد تیموریان با مصر و شامات عهد ممالیک ۷. روابط سیاسی ایران عهد تیموریان با مصر و شامات عهد ممالیک (نشر)
تاریخ شفاهی افغانستان(1992 ـ 1900میلادی) ۸. تاریخ شفاهی افغانستان(1992 ـ 1900میلادی) (نشر)
گردآورنده: صفا اخوان
خوزستان در متنهای کهن ۹. خوزستان در متنهای کهن (نشر)
تذکره شعرای خجند ۱۰. تذکره شعرای خجند (نشر)
۱۱. ایران و افغانستان از یگانگی تا تعیین مرزهای سیاسی (نشر)
صدراعظمهای سلسله قاجار ۱۲. صدراعظمهای سلسله قاجار (نشر)
نویسنده: پرویز افشاری
هرات دیروز، امروز ۱۳. هرات دیروز، امروز (نشر)
هلند ۱۴. هلند (نشر)
گردآورنده: انسیه راعی
آیینه قبادیان ۱۵. آیینه قبادیان (نشر)
فهرست نسخه های خطی فارسی گنجینه انستیتوی شرقشناسی ابو ریحان بیرونی ـ تاشکند ۱۶. فهرست نسخه های خطی فارسی گنجینه انستیتوی شرقشناسی ابو ریحان بیرونی ـ تاشکند (نشر)
سرشناسه: آکادمی علوم جمهوری ازبکستان. انستیوی شرق‌شناسی ابوریحان بیرونی
پویایی فرهنگ و تمدن اسلام و ایران (از پیدایش تا شکوفایی) ۱۷. پویایی فرهنگ و تمدن اسلام و ایران (نشر)
دستور الملوک میرزا رفیعا ۱۸. دستور الملوک میرزا رفیعا (نشر)
نویسنده: میرزا رفیعا
مترجم: علی کردآبادی