مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   موسسه مطالعات‌ و تحقیقات‌ فرهنگی (پژوهشگاه)
موسسه مطالعات‌ و تحقیقات‌ فرهنگی (پژوهشگاه)
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
۱. گلستان ژاپنی (نشر)
سرشناسه: کنکو یوشیدا
مترجم: هاشم رجب زاده