مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   میرکسری
میرکسری
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
۱. سرود پایان قرن (نشر)
متن‌ کامل‌ به‌ دو زبان‌ فارسی‌ و انگلیسی‌ و متن‌ برگزیده‌ به‌ چهار زبان‌ فرانسه‌، آلمانی‌، عربی‌، کردی‌
سرشناسه: کسرا عنقایی
نویسنده: کسرا عنقایی
مترجم: سهراب ابوتراب