مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   انتشارات نوید شیراز
انتشارات نوید شیراز
انتشارات نوید شیراز
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
۱. یکصد غزل و یک ساقی نامه خواجوی کرمانی (نشر)
سرشناسه: محمود بن علی خواجوی کرمانی
گردآورنده: محمود طاووسی
بزرگان ارسنجان ۲. بزرگان ارسنجان (نشر)
نویسنده: نسرین اسکندری
یادبود یادواره علامه طباطبائی ۳. یادبود یادواره علامه طباطبائی (نشر)
تذکره دلگشا ۴. تذکره دلگشا (نشر)
باران در کویر ۵. باران در کویر (نشر)
نویسنده: محمد شفیعی
اشک معشوق ۶. اشک معشوق (نشر)