مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   انتشارات نیلوفر
انتشارات نیلوفر
انتشارات نیلوفر
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
۱. کتابخانه بابل و 23 داستان دیگر (نشر)
سرشناسه: خورخه لوئیس بورخوس
نویسنده: خورخه لوئیس بورخس
مترجم: کاوه سیدحسینی
۲. غرابهای سفید (نشر)
۳. باغ در باغ (مجموعه مقالات) (نشر)
نویسنده: هوشنگ گلشیری
۴. جدال نقش با نقاش در آثار سیمین دانشور (از آثار سووشون تا آتش خاموش) (نشر)
نویسنده: هوشنگ گلشیری
۵. گلشیری کاتب و خانه روشنان (نشر)
۶. فرهنگ مترجم (نشر)
۷. سفر درونی (نشر)
دوزخیان روی زمین ۸. دوزخیان روی زمین (نشر)
رویکرد عقلانی در تفسیر قرآن ۹. رویکرد عقلانی در تفسیر قرآن (نشر)
پژوهشی در مسئله‌‌ی مجاز در قرآن از نظر معتزله
مترجم: احسان موسوی خلخالی
۱۰. در دفاع از روشنفکران (نشر)
نویسنده: ژان پل سارتر
مترجم: رضا حسینی
۱۱. من متهم می کنم (نشر)
در گیر و دار کتاب و نشر ۱۲. در گیر و دار کتاب و نشر (نشر)
۱۳. تهوع (نشر)
فیلمنامه فروید ۱۴. فیلمنامه فروید (نشر)
مترجم: قاسم روبین