مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   انتشارات هرمس
انتشارات هرمس
انتشارات هرمس
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
۱. درباره دین (نشر)
نویسنده: النور استامپ
مترجم: مالک حسینی
نصیرالدین طوسی فیلسوف گفتگو ۲. نصیرالدین طوسی فیلسوف گفتگو (نشر)
۳. تاریخ و مسائل زیبایی شناسی (نشر)
مهدوی نامه ۴. مهدوی نامه (نشر)
جشن نامه استاد دکتر یحیی مهدوی
گردآورنده: حسن سید عرب، علی اصغر محمد خانی
تشبه به مسیح ۵. تشبه به مسیح (نشر)
مترجم: سایه میثمی
۶. از ارسطو تا گودل (نشر)
مجموعه مقاله های فلسفی ـ منطقی
نویسنده: ضیاء موحد محمدی
۷. انتقال فناوری (نشر)
راهبردهایی‌ برای‌ خوداتکایی‌ علمی‌ و فنی‌ کشورهای‌ خاورمیانه‌
نویسنده: کاووس محنک
مترجم: عبدالحسین آذرنگ
۸. وحدت وجود به روایت ابن عربی و مایستر اکهارت (نشر)
نویسنده: قاسم کاکائی
۹. در باب یقین (نشر)
موانع نشانه شناختی گفتگوی تمدنها ۱۰. موانع نشانه شناختی گفتگوی تمدنها (نشر)
شرفنامه ۱۱. شرفنامه (نشر)
یادنامه‌ استاد دکتر شرف‌الدین‌ خراسانی‌ «شرف»
به کوشش: حسن سید عرب
ایرانیها چه رویایی در سر دارند؟(تهران‌:1357 ) ۱۲. ایرانیها چه رویایی در سر دارند؟(تهران‌:1357 ) (نشر)
۱۳. درباره غرب (نشر)
تاریخ جنون در عصر کلاسیک ۱۴. تاریخ جنون در عصر کلاسیک (نشر)
نویسنده: میشل فوکو
مترجم: فاطمه ولیانی
۱۵. درباره علم (نشر)
۱۶. ایران نامک (نشر)
نویسنده: امان الله قرشی
۱۷. کتاب ایوب (نشر)
منظومه‌ی‌ آلام‌ ایوب‌ و محنتهای‌ او از عهد عتیق‌ با مقایسه‌ تطبیقی‌ پنج‌ متن‌ کهن‌ فارسی‌
سرشناسه: کتاب‌ مقدس‌، عهد عتیق‌. ایوب‌. فارسی‌
مترجم: قاسم هاشمی نژاد
۱۸. گزیده جاته که (نشر)
داستانهای تولد و زندگیهای پیاپی بودا
مترجم: حسین اسماعیلی
۱۹. کلیات سعدی (نشر)
گلستان،بوستان،غزلیات،قصائد،قطعات و رسائل
سرشناسه: مصلح بن عبدالله سعدی
نویسنده: سعدی شیرازی
۲۰. روشنفکران ایران در قرن بیستم (نشر)
مترجم: محمد دهقانی
آزادی فرد و قدرت دولت ۲۱. آزادی فرد و قدرت دولت (نشر)
بحث‌ در عقاید سیاسی‌ و اجتماعی‌ هابز، لاک‌، استوارت‌ میل‌ با ترجمه‌ گزیده‌ای‌ از نوشته‌های‌ آنان‌
گردآورنده: محمود صناعی
مترجم: محمود صناعی
۲۲. عوالم خیال (نشر)
ابن عربی و مساله کثرت دینی
مترجم: قاسم کاکائی
۲۳. جهان هولوگرافیک (نشر)
نظریه‌ای برای توضیح توانایی‌های فراطبیعی ذهن و اسرار ناشناخته مغز و جسم
مترجم: داریوش مهرجویی
۲۴. ذیل فرهنگ های فارسی (نشر)
نویسنده: علی رواقی
عوامل فهم متن در دانش هرمنوتیک و علم اصول استنباط از دیدگاه پل ریکور و محقق اصفهانی ۲۵. عوامل فهم متن در دانش هرمنوتیک و علم اصول استنباط از دیدگاه پل ریکور و محقق اصفهانی (نشر)
نویسنده: حمید رضا حسنی
فلسفه و ساحت سخن ۲۶. فلسفه و ساحت سخن (نشر)
اقتدا به محمد (ص) ۲۷. اقتدا به محمد (ص) (نشر)
نگرشی نو به اسلام در جهان معاصر
مترجم: قاسم کاکائی
درباره تجربه دینی ۲۸. درباره تجربه دینی (نشر)
مترجم: مالک حسینی
شرح زندگانی من ۲۹. شرح زندگانی من (نشر)
تاریخ اجتماعی و اداری دوره قاجاریه
نویسنده: عبدالله مستوفی
گستره تاریخ ۳۰. گستره تاریخ (نشر)
گفتگوهای مسعود رضوی با تاریخ نگاران ایران
نویسنده: مسعود رضوی
دین پژوهی ۳۱. دین پژوهی (نشر)
گفتگو با فتح الله مجتبایی
نویسنده: مسعود رضوی
قرآن‌های عصر اموی ۳۲. قرآن‌های عصر اموی (نشر)
مقدمه‌ای در باب کهن‌ترین مصاحف
نویسنده: فرانسیس دروش
مترجم: مرتضی کریمی‌نیا، آلاء وحیدنیا
عهد عتیق ۳۳. عهد عتیق (نشر)
مترجم: پیروز سیار
دیروز و امروز شعر فارسی ۳۴. دیروز و امروز شعر فارسی (نشر)
مصحف صنعاء 1 و مسئله خاستگاه قرآن ۳۵. مصحف صنعاء و مسئله خاستگاه قرآن (نشر)