مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   مکتب نشر التراث المخطوط، مرآت التراث
مکتب نشر التراث المخطوط، مرآت التراث
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
منهاج الولایة فی شرح نهج البلاغه ۱. منهاج الولایة فی شرح نهج البلاغه (نشر)
سرشناسه: عبدالباقی صوفی تبریزی‌
نویسنده: عبدالباقی صوفی تبریزی
۲. خرابات (نشر)
در بیان حکمت،شجاعت،عفت و عدالت به پیروی از گلستان سعدی
سرشناسه: علی فقیر اصطهباناتی
نویسنده: فقیر شیرازی
تاریخ بخارا ،خوقند و کاشغر ۳. تاریخ بخارا ،خوقند و کاشغر (نشر)
در شرح حکمرانی امیر حیدر در بخارا،محمد علی خان در خوقند و جهانگیر خواجه در کاشغر
سرشناسه: میرزا شمس بخارایی
نویسنده: میرزا شمس بخارایی
کلمات علیه غرا (شرح منظوم کلمات امیر المؤمنان علی علیه السلام) ۴. کلمات علیه غرا (شرح منظوم کلمات امیر المؤمنان علی علیه السلام) (نشر)
سرشناسه: مکتبی‌ شیرازی‌
نویسنده: مکتبی شیرازی
رسائل حزین لاهیجی ۵. رسائل حزین لاهیجی (نشر)
سرشناسه: محمد علی بن ابی طالب حزین لاهیجی
نویسنده: محمد علی حزین لاهیجی
دیوان أبی بکر الخوارزمی ۶. دیوان أبی بکر الخوارزمی (نشر)
مع دراسة لعصرة و حیاته و شعره
سرشناسه: حامد صدقی
گردآورنده: حامد صدقی
شاعر: ابوبکر خوارزمی
همچنین نگاه کنید
جویا جهانبخش جویا جهانبخش