مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دفتر نشر میراث مکتوب
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دفتر نشر میراث مکتوب
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
نبراس الضیاء و تسواء السواء فی شرح باب البداء و اثبات جدوی الدعاء ۱. نبراس الضیاء و تسواء السواء فی شرح باب البداء و اثبات جدوی الدعاء (نشر)
سرشناسه: محمد باقر بن محمد میرداماد
نویسنده: محمدباقر میرداماد
الجماهر فی الجواهر ۲. الجماهر فی معرفة الجواهر (نشر)
سرشناسه: محمد بن احمد ابوریحان بیرونی
نویسنده: محمد ابوریحان بیرونی
قاموس البحرین (متن کلامی فارسی تالیف به سال814 ق.) ۳. قاموس البحرین (نشر)
نویسنده: حمید مفتی
فیض الدموع ۴. فیض الدموع (نشر)
شرح زندگانی و شهادت امام حسین علیه السلام با نثر فارسی فصیح و بلیغ
سرشناسه: محمد ابرهیم بن محمد مهدی بدایع نگار
نویسنده: محمدابراهیم بدایع نگار
سراج السالکین ۵. سراج السالکین (نشر)
منتخب مثنوی معنوی
سرشناسه: جلال الدین محمد بن محمد مولوی
گردآورنده: ملا محسن فیض کاشانی
تذکرة المعاصرین ۶. تذکره حزین (نشر)
شامل‌: ‌احو‌ال‌ یکصد نفر ‌از ‌علما و بزرگان‌ و شعر‌ا‌ی‌ ‌او‌اخر ‌عهد صفویه‌
نویسنده: محمد علی حزین لاهیجی