مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   حوزه علمیه قم،مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی
حوزه علمیه قم،مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الارشاد ۱. حاشیة الإرشاد (نشر)
۲. المعجم المفهرس لألفاظ أحادیث بحار الأنوار (نشر)
رسالة أبی غالب الزراری إلی ابن ابنه  فی ذکر آل أعین مع تکملتها ۳. رسالة أبی غالب الزراری إلی ابن ابنه فی ذکر آل أعین (نشر)
نویسنده: أبی غالب زراری
تاریخ تحول دولت و خلافت ۴. تاریخ تحول دولت و خلافت (نشر)
‌از بر‌آمدن‌ ‌اسلام‌ تا بر‌افتادن‌ سفیانیان‌
نویسنده: دکتر رسول جعفریان
۵. براهین اثبات وجود خدا در فلسفه غرب برگرفته از دائرة المعارف فلسفی پل ادواردز (نشر)
۶. فلسفه کانت (نقد و بررسی‌ آن‌) (نشر)
به ضمیمه مقایسه ای بین برهان صدیقین و انتولوژی
نویسنده: یوسف کرم
مترجم: محمد محمدرضایی
راه یافته ۷. راه یافته (نشر)
مترجم: عباس جلالی
اخلاق و عرفان ۸. اخلاق و عرفان (نشر)
تصحیح و تحقیق:
الإختراق الثقافی ۹. الإختراق الثقافی (تحقیق)
معجم بلیوغرافی تحلیلی توثیق لمصادر دراسة الحرکة الصلیبیة و التنصیر، و الاستشراق، و التغریب و المذاهب الهدامة، و الاتجاهات الفکریة الحدیثة فی المجتمات الاسلامیة
نویسنده: عبدالجبار رفاعی