مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   مجمع ‌احیاء ‌الثقافه‌ ‌الاسلامیه‌
مجمع ‌احیاء ‌الثقافه‌ ‌الاسلامیه‌
آثار موجود در کتابخانه
شواهد التنزیل لقواعد التفضیل فی الایات النازلة فی اهل البیت صلوات الله و سلامه علیهم ۱. شواهد التنزیل لقواعد التفضیل فی الایات النازلة فی اهل البیت صلوات الله و سلامه علیهم (تألیف و نشر)
نویسنده: حاکم حسکانی
• شواهد التنزیل لقواعد التفضیل فی الایات النازلة فی اهل البیت صلوات الله و سلامه علیهم و تلیه فضائل شهر رجب، مجمع ‌احیاء ‌الثقافه‌ ‌الاسلامیه‌، قم، ۱۴۱۱ق.، 3 جلد، محقق: آیة الله شیخ محمدباقر محمودی، با تعلیق: آیة الله شیخ محمدباقر محمودی