مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی
آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی
 آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی
آثار موجود در کتابخانه
۱. قلمرو زبان فارسی و آموزش زبانهای بیگانه
هفت مقاله
نشر:
کتابخانه دیجیتالی ۲. کتابخانه دیجیتالی (نشر)
مبانی‌ نظری‌، محتوا، ساختار، سازماندهی‌، استانداردها و هزینه‌ها (همراه‌ با نگاهی‌ به‌ برخی‌ کتابخانه‌های‌ دیجیتالی‌ خارجی‌ و داخلی‌)
گردآورنده: فاطمه نبوی
کنز الحفاظ فی کتاب تهذیب الألفاظ ۳. کنز الحفاظ فی کتاب تهذیب الألفاظ (نشر)
سرشناسه: یعقوب بن اسحاق ابن سکیت
گردآورنده: لویس شیخو یسوعی
الإمام محمد بن علی الجواد ۴. الإمام محمد بن علی الجواد (نشر)
تاسع أئمة أهل البیت علیهم السلام
نویسنده: عبدالزهراء عثمان محمد
آستان قدس رضوی، دیروز و امروز ۵. آستان قدس رضوی، دیروز و امروز (نشر)
ترتیب أسانید الکتاب الخصال ، کتاب معانی الأخبار ، کتاب علل الشرایع ، کتاب ثواب الأعمال وعقاب الأعمال ۶. ترتیب أسانید الکتاب الخصال ، کتاب معانی الأخبار ، کتاب علل الشرایع ، کتاب ثواب الأعمال وعقاب الأعمال (نشر)
للشیخ الصدوق قدس سره
نویسنده: آیة الله حاج آقا حسین طباطبائی بروجردی
کتاب فی قوارع القرآن ۷. کتاب فی قوارع القرآن (نشر)
و ما یستحب‌ ‌ان‌ لایخل‌ بقر‌اءته‌ کل‌ یوم‌ و لیله‌
نویسنده: محمد بن یحیی خوری نیشابوری
فرهنگ آبادیها و مکانهای مذهبی کشور ۸. فرهنگ آبادیها و مکانهای مذهبی کشور (نشر)
۹. ALIS LIFE MOTTO (نشر)
مترجم: سعید ارجمند
مطلع انوار ۱۰. مطلع انوار (نشر)
احوال دانشوران شیعه پاکستان و هند
مترجم: محمد هاشم
فهرست الفبائی کتب خطی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی ۱۱. فهرست الفبائی کتب خطی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی (نشر)
نویسنده: محمد آصف فکرت
۱۲. نورالمشرقین، سفرنامه منظوم از عهد صفوی (نشر)
سرشناسه: عبدالله بهشتی هروی
نویسنده: عبدالله ثانی (بهشتی هروی)
جون مسک للزنوج ۱۳. جون مسک للزنوج (نشر)
هدایة الامة إلی أحکام الأئمة علیهم السلام ۱۴. هدایة الامة إلی أحکام الأئمة علیهم السلام (ناشر جلد 1)
نویسنده: شیخ حر عاملی
محافل المومنین فی ذیل مجالس المؤمنین [نورالله بن شریف الدین شوشتری] ۱۵. محافل المومنین فی ذیل مجالس المؤمنین [نورالله بن شریف الدین شوشتری] (نشر)
امامان شیعه (ع) و جنبشهای مکتبی ۱۶. امامان شیعه (ع) و جنبشهای مکتبی (نشر)
علی بن عیسی اربلی و کشف الغمه ۱۷. علی بن عیسی اربلی و کشف الغمه (نشر)
برگی از تاریخ تشیع دوازده امامی
نویسنده: دکتر رسول جعفریان
سالشمار وقایع مشهد در قرنهای پنجم تا سیزدهم ۱۸. سالشمار وقایع مشهد در قرنهای پنجم تا سیزدهم (نشر)
سرشناسه: محمد تقی مدرس رضوی
نویسنده: محمد تقی مدرس رضوی
فرهنگ جغرافیایی ایران ۱۹. فرهنگ جغرافیایی ایران (نشر)
۲۰. تجرید أسانید الکافی وتنقیحها وتهذیبها (نشر)
المقتصر من شرح المختصر[جعفربن‌ حسن‌ محقق‌ حلی‌] ۲۱. المقتصر من شرح المختصر[جعفربن‌ حسن‌ محقق‌ حلی‌] (نشر)
نویسنده: ابن فهد حلی
قنبر ۲۲. قنبر (نشر)
المذبوح فی حب علی علیه السلام
نویسنده: محمد رضا عبدالامیر انصاری
الرسالة الفخریة فی معرفة النیة ۲۳. الرسالة الفخریة فی معرفة النیة (نشر)
فهرست هزار و پانصد نسخه خطی ۲۴. فهرست هزار و پانصد نسخه خطی (نشر)
اهدائی رهبر معظم انقلاب حضرت آیة الله خامنه ای به کتابخانه آستان قدس رضوی
نویسنده: آیة الله رضا استادی
کتاب آرایی در تمدن اسلامی ۲۵. کتاب آرایی در تمدن اسلامی (نشر)
مجموعه رسائل در زمینه خوشنویسی، مرکب سازی، کاغذگری، تذهیب و تجلید به انضمام فرهنگ واژگان نظام کتاب آرایی
نویسنده: نجیب مایل هروی
پایگاه والای امام علیه السلام و نقش مؤثرش در رهبری ۲۶. پایگاه والای امام علیه السلام و نقش مؤثرش در رهبری (نشر)
حقائق أم أباطیل ۲۷. حقائق أم أباطیل (نشر)
رد علی کتاب حقائق عن امیر المؤمنین یزید بن معاویة
نویسنده: حبیب طاهر شمری
خوشنویسی و فرهنگ اسلامی ۲۸. خوشنویسی و فرهنگ اسلامی (نشر)
مفتاح الفلاح و مصباح النجاح فی شرح دعاء الصباح ۲۹. مفتاح الفلاح و مصباح النجاح فی شرح دعاء الصباح (نشر)
اختیار مصباح السالکین ۳۰. اختیار مصباح السالکین (نشر)
من کلام مولانا و امامنا امیرالمومنین علی بن ابی طالب (ع) (شرح نهج البلاغه الوسیط)
نویسنده: ابن میثم بحرانی
۳۱. افغانان (نشر)
جای، فرهنگ، نژاد (گزارش‌ سلطنت‌ کابل‌)
مترجم: محمد آصف فکرت
فهرست کتب خطی کتابخانه آیت الله جلیلی ۳۲. فهرست کتب خطی کتابخانه آیت الله جلیلی (نشر)
کرمانشاه
سرشناسه: کتابخانه‌ آیت‌الله‌ جلیلی‌ کرمانشاه‌
نویسنده: محمد وفادار مرادی
اربعین جامی ۳۳. اربعین جامی (نشر)
نویسنده: عبدالرحمن جامی
۳۴. راهنمای گنجینه قرآن (نشر)
معراج نامه ابو علی سینا به انضمام تحریر آن ۳۵. معراج نامه ابو علی سینا به انضمام تحریر آن (نشر)
نویسنده: ابوعلی سینا
ترجمه و متن أمالی شیخ مفید قدس سره ۳۶. ترجمه أمالی شیخ مفید (نشر)
در صحنه غدیر ۳۷. در صحنه غدیر (نشر)
ترجمه خطبه غدیر و بازنگری به موضوع امامت
نویسنده: محمد مهدی رکنی
ترتیب أسانید و رجال أسانید کتاب من لا یحضره الفقیه وترتیب أسانید کتاب الأمالی ۳۸. ترتیب أسانید و رجال أسانید کتاب من لا یحضره الفقیه وترتیب أسانید کتاب الأمالی (نشر)
رجال أسانید للشیخ الطوسی قدس سره الشریف ۳۹. رجال أسانید للشیخ الطوسی قدس سره الشریف (نشر)
الاعتماد فی شرح واجب الاعتقاد ۴۰. الاعتماد فی شرح واجب الاعتقاد (نشر)
نویسنده: فاضل مقداد
مشرق الشمسین وإکسیر السعادتین ۴۱. مشرق الشمسین وإکسیر السعادتین (نشر)
رجال أسانید کتاب رجال الکشی ، فهرست الشیخ الطوسی ، فهرست الشیخ النجاشی ۴۲. رجال أسانید کتاب رجال الکشی ، فهرست الشیخ الطوسی ، فهرست الشیخ النجاشی (نشر)
امام باقر جلوه امامت در افق دانش ۴۳. امام باقر جلوه امامت در افق دانش (نشر)
نویسنده: احمد ترابی
المؤتلف من المختلف بین أئمة السلف وهو منتخب الخلاف ۴۴. المؤتلف من المختلف بین أئمة السلف وهو منتخب الخلاف (نشر)
رجال أسانید کتاب‌الکافی للشیخ‌الکلینی قدس‌سره‌الشریف ۴۵. رجال أسانید کتاب‌الکافی للشیخ‌الکلینی قدس‌سره‌الشریف (نشر)
خصائص الأئمة علیهم السلام ۴۶. خصائص الأئمة علیهم السلام (نشر)
خصائص أمیر المؤمنین
نویسنده: ابوالحسن محمد بن حسین موسوی (سید رضی)
امام سجاد علیه السلام ۴۷. امام سجاد علیه السلام (نشر و تحقیق)
جمال نیایشگران
نویسنده: احمد ترابی
۴۸. ترتیب أسانید کتاب الکافی للشیخ الکلینی قدس سره الشریف (نشر)
الذریعة إلی تصانیف الشیعة ۴۹. الذریعة إلی تصانیف الشیعة (ناشر جلد 26)
سرشناسه: محمد محسن آقا بزرگ طهرانی
نویسنده: علامه شیخ آقابزرگ تهرانی
تنبیهات حول المبدأ و المعاد ۵۰. تنبیهات حول المبدأ و المعاد (نشر)
چهل حدیث حضرت رضا علیه السلام ۵۱. چهل حدیث حضرت رضا علیه السلام (نشر)
به انضمام شرح حال و گزارش سیاسی و فرهنگی دوران امام علیه السلام
نویسنده: کاظم مدیر شانه چی
تشیع در خراسان ،عهد تیموریان ۵۲. تشیع در خراسان ،عهد تیموریان (نشر)
۵۳. مجموعه رسائل خطی فارسی (نشر)
طبقات أعلام الشیعة ۵۴. طبقات أعلام الشیعة (نشر و ناشر همکار)
الاسلام و علم النفس ۵۵. الاسلام و علم النفس (نشر)
نویسنده: محمود بستانی
شیعه در برابر معتزله و اشاعره ۵۶. شیعه در برابر معتزله و اشاعره (نشر)
شرح و تفسیر لغات قرآن بر اساس تفسیر نمونه [مکارم‌ شیر‌از‌ی‌] ۵۷. شرح و تفسیر لغات قرآن بر اساس تفسیر نمونه [مکارم‌ شیر‌از‌ی‌] (نشر)
قصص الانبیاء ۵۸. قصص الانبیاء (نشر)
شرح بر صد کلمه امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام ۵۹. شرح بر صد کلمه امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام (نشر)
الاسلام والفن ۶۰. الاسلام والفن (نشر)
نویسنده: محمود بستانی
قطب الدین شیرازی و علم الانوار در فلسفه اسلامی ۶۱. قطب الدین شیرازی و علم الانوار در فلسفه اسلامی (نشر)
مترجم: جواد قاسمی
شیعه و تهمتهای ناروا ۶۲. شیعه و تهمتهای ناروا (نشر)
أبو رافع مولی رسول الله (ص) ۶۳. أبو رافع مولی رسول الله (ص) (نشر)
نویسنده: ناصر طبیبی
دوستی و دوستان ۶۴. دوستی و دوستان (نشر)
مجموعه معارف اسلامی در هنر رفتار با مردم
سرشناسه: هادی مدرسی
مترجم: حمید رضا آژیر، حمید رضا شیخی
تذکره علمای امامیه پاکستان ۶۵. تذکره علمای امامیه پاکستان (نشر)
مترجم: محمد هاشم
۶۶. مجموعه رسائل فارسی (نشر و اشراف)
آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی، چاپ اول، مشهد، ۱۳۶۸ش.، 2 جلد
سفینة البحار ۶۷. سفینة البحار ومدینة الحکم والآثار (نشر)
مع تطبیق النصوص الواردة فیها علی بحار الانوار بطبعتیه القدیمة والجدیدة
نویسنده: شیخ عباس قمی
افغانستان و ایران ۶۸. افغانستان و ایران (نشر)
پژوهشی پیرامون روابط سیاسی و چالشهای مرزی از احمدشاه درانی تا احمدشاه قاجار
نویسنده: یوسف متولی حقیقی
مراتب العلوم ۶۹. ترجمه رساله مراتب العلوم (نشر)
ترتیب أسانید کتاب التهذیب للشیخ الطوسی قدس سره الشریف ۷۰. ترتیب أسانید کتاب التهذیب للشیخ الطوسی قدس سره الشریف (نشر)
الصحیفة السجادیة ۷۱. الصحیفة السجادیّة الکاملة (نشر)
تاریخ کتاب ۷۲. تاریخ کتاب (نشر)
از کهن ترین دوران تا عصر حاضر
مترجم: محمد علی خاکساری
تحفه حاتمی ۷۳. تحفه حاتمی (نشر)
علوم اسلامی و نقش آن در تحولات علمی جهان ۷۴. علوم اسلامی و نقش آن در تحولات علمی جهان (نشر)
نصوص الإقتصاد الإسلامی ۷۵. نصوص الإقتصاد الإسلامی (نشر)
کتابا وسنة وفقها
جغرافیای تاریخی هجرت امام رضا ‌علیه‌‌السلام‌ ‌از مدینه‌ تا مرو ۷۶. جغرافیای تاریخی هجرت امام رضا ‌علیه‌‌السلام‌ ‌از مدینه‌ تا مرو (نشر)
نقد و تصحیح متون ۷۷. نقد و تصحیح متون (نشر)
مراحل نسخه شناسی و شیوه های تصحیح نسخه های خطی فارسی
نویسنده: نجیب مایل هروی
أمیر المؤمنین اسوه وحدت ۷۸. أمیر المؤمنین اسوه وحدت (نشر)
مصنفات شیعه ۷۹. مصنفات شیعه (نشر)
ترجمه و تلخیص الذریعة إلی تصانیف الشیعة
سرشناسه: محمد محسن آقا بزرگ طهرانی
گردآورنده: محمد آصف فکرت
سنتهای اجتماعی در قرآن کریم ۸۰. سنتهای اجتماعی در قرآن کریم (نشر)
۸۱. تصوف و تشیع (نشر)
تاریخ نوین عراق ۸۲. تاریخ نوین عراق (نشر)
گزیده مقالات الذریعة ۸۳. گزیده مقالات الذریعة (نشر)
مشاهیر رجال اسفراین ۸۴. مشاهیر رجال اسفراین (نشر)
سرشناسه: غلامرضا فسنقری
نویسنده: غلامرضا فسنقری، احمد شاهد
منتهی المطلب فی تحقیق المذهب ۸۵. منتهی المطلب فی تحقیق المذهب (نشر)
نویسنده: علامه حلی
جانشینی حضرت محمد صلی الله وعلیه و آله ۸۶. جانشینی حضرت محمد صلی الله وعلیه و آله (نشر)
پژوهشی پیرامون خلافت نخستین
مترجم: احمد نمایی، جواد قاسمی، محمد جواد مهدوی، حمیدرضا ضابط
گسترش مجموعه های اسلامی در کتابخانه های اروپای غربی و آمریکای شمالی ۸۷. گسترش مجموعه های اسلامی در کتابخانه های اروپای غربی و آمریکای شمالی (نشر)
مترجم: فرشته ناصری
مجموعه ورام «آداب‌ و اخلاق‌ در اسلام‌» ۸۸. مجموعه ورام «آداب‌ و اخلاق‌ در اسلام‌» (نشر)
قرآن و روانشناسی ۸۹. قرآن و روانشناسی (نشر)
نویسنده: محمدعثمان نجاتی
مترجم: عباس عرب
شرح دعاء عرفه ۹۰. شرح دعاء عرفه (نشر و تصحیح)
مجموعه رسائل اعتقادی ۹۱. مجموعه رسائل اعتقادی (نشر)
ثلاث رسائل و بذیله رسالة هیاکل النور ۹۲. رسالة هیاکل النور (نشر)
معیارهای اقتصادی در تعالیم رضوی(ع) ۹۳. معیارهای اقتصادی در تعالیم رضوی(ع) (نشر)
نویسنده: محمد حکیمی
الاسلام و متطلبات العصر ۹۴. الاسلام و متطلبات العصر (نشر)
مترجم: علی هاشم
خطبه حسین بن علی علیه السلام  در منی ۹۵. خطبه حسین بن علی علیه السلام در منی (نشر)
آثار ایران ۹۶. آثار ایران (نشر)
بعض نسخ ما الفه الفقیه... حاج آقا حسین الطباطبایی البروجردی فی تجرید اسانید الکافی ۹۷. بعض نسخ ما الفه الفقیه... حاج آقا حسین الطباطبایی البروجردی فی تجرید اسانید الکافی (نشر)
ترتیب اصلاح المنطق ۹۸. ترتیب اصلاح المنطق (نشر)
نویسنده: محمدحسن بکائی
مفاتح الغیب به ضمیمه آداب نماز شب ۹۹. مفاتح الغیب به ضمیمه آداب نماز شب (نشر)
الجمان فی تشبیهات القرآن ۱۰۰. الجمان فی تشبیهات القرآن (نشر)
غالیان ۱۰۱. غالیان (نشر)
کاوشی در جریانها و برآیندها تا پایان سده سوم
نویسنده: نعمت الله صفری فروشانی
روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن ۱۰۲. روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن (نشر)
مشهور به تفسیر شیخ ابوالفتح رازی
نویسنده: ابوالفتوح رازی
مناقب علوی در شعر فارسی ۱۰۳. مناقب علوی در شعر فارسی (نشر)
کتاب و کتابخانه در اسلام (مجموعه مقالات) ۱۰۴. کتاب و کتابخانه در اسلام (مجموعه مقالات) (نشر)
تاریخ علمای بلخ ۱۰۵. تاریخ علمای بلخ (نشر)
شیعه در تاریخ ۱۰۶. شیعه در تاریخ (نشر)
فرهنگنامه تطبیقی نامهای قدیم و جدید مکانهای جغرافیایی(ایران و نواحی مجاور) ۱۰۷. فرهنگنامه تطبیقی نامهای قدیم و جدید مکانهای جغرافیایی(ایران و نواحی مجاور) (نشر)
نویسنده: علیرضا چکنگی
تاریخ تشیع در جرجان و استرآباد ۱۰۸. تاریخ تشیع در جرجان و استرآباد (نشر)
ثمانی و ثمانون کلمة الامام الثامن علی بن موسی الرضا علیه السلام ۱۰۹. ثمانی و ثمانون کلمة الامام الثامن علی بن موسی الرضا علیه السلام (نشر)
بست لغات العربیة و الفارسیة...
گردآورنده: حسین حائری
مترجم: حمید رضا شیخی
۱۱۰. تاریخ لبنان (نشر)
۱۱۱. تاریخ و فرهنگ مردم خجند (نشر)
تاریخ کوفه ۱۱۲. تاریخ کوفه (نشر)
دفاع مشروع در حقوق جزای اسلام ۱۱۳. دفاع مشروع در حقوق جزای اسلام (نشر)
مترجم: اکبر غفوری
موسوعة الادعیة ۱۱۴. موسوعة الادعیة (نشر)
مکتبها و فرقه های  اسلامی در سده های میانه ۱۱۵. مکتبها و فرقه های اسلامی در سده های میانه (نشر)
مترجم: جواد قاسمی
نامه های ادبی ۱۱۶. نامه های ادبی (نشر)
سرشناسه: احمد احمدی بیرجندی
گردآورنده: احمد احمدی بیرجندی
روشهای پژوهش در تاریخ ۱۱۷. روشهای پژوهش در تاریخ (نشر)
عراق 1500 ـ 1900،تاریخ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ۱۱۸. عراق 1500 ـ 1900،تاریخ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی (نشر)
تاریخ فتح اندلس ۱۱۹. تاریخ فتح اندلس (نشر)
اندیشه های کلامی علامه حلی ۱۲۰. اندیشه های کلامی علامه حلی (نشر)
مترجم: احمد نمایی
التنبیهات العلیه علی وظائف الصلاه القلبیه ۱۲۱. التنبیهات العلیه علی وظائف الصلاه القلبیه (نشر)
مجموعه مقالات کنگره بین المللی کتاب و کتابخانه در تمدن‌ اسلامی‌ (۲۳ - ۲۱ شهریور 1374) ۱۲۲. مجموعه مقالات کنگره بین المللی کتاب و کتابخانه در تمدن‌ اسلامی‌ (۲۳ - ۲۱ شهریور 1374) (نشر)
سرشناسه: کنگره‌ بین‌المللی‌ کتاب‌ و کتابخانه‌ در تمدن‌ اسلامی‌ (نخستین‌: ۱۳۷۴: مشهد)
گردآورنده: محمد فرحزاد
۱۲۳. مروارید علم و عمل (نشر)
سرشناسه: محمد الهی خراسانی
نویسنده: محمد الهی خراسانی
فهرست کتابهای فارسی شده چاپی از آغاز تا سال 1370 ۱۲۴. فهرست کتابهای فارسی شده چاپی از آغاز تا سال 1370 (نشر)
نشانی از امام غائب علیه السلام ۱۲۵. نشانی از امام غائب علیه السلام (نشر)
بازنگری و تحلیل توقیعات
نویسنده: محمد مهدی رکنی
مقدمه ای بر فقه شیعه ۱۲۶. مقدمه ای بر فقه شیعه (نشر)
کلیات و کتابشناسی
مترجم: محمد آصف فکرت
فهرست نسخ خطی قرآنهای مترجم کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی ۱۲۷. فهرست نسخ خطی قرآنهای مترجم کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی (نشر)
نویسنده: محمد آصف فکرت
آشنایی با بنیاد پژوهشهای اسلامی ۱۲۸. آشنایی با بنیاد پژوهشهای اسلامی (نشر)