مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   موسسة البعثة، قسم الدراسات الاسلامیه
موسسة البعثة، قسم الدراسات الاسلامیه
آثار موجود در کتابخانه
المنیر فهرس الکتاب الغدیر ۱. المنیر فهرس الکتاب الغدیر (تألیف و نشر)
نشر:
التتمة فی تواریخ الأئمة علیهم السلام ۲. التتمة فی تواریخ الأئمة علیهم السلام (نشر)
خلاصه عبقات الانوار فی امامه الائمه الاطهار ۳. نفحات الازهار فی خلاصه عبقات الانوار (ناشر جلد 4)
الافصاح فی امامه امیر المومنین علیه السلام ویلیه ایمان ابی طالب ۴. الافصاح فی الامامة (نشر)
نویسنده: شیخ مفید
کتاب سلیم بن قیس الهلالی ۵. کتاب سلیم بن قیس الهلالی (نشر)
التفسیر [العیاشی] ۶. التفسیر (نشر و تحقیق)
نویسنده: محمد عیاشی
• التفسیر [العیاشی]، موسسة البعثة، قسم الدراسات الاسلامیه، چاپ اول، قم، ۱۴۲۱ق.، 3 جلد
مجد البیان فی تفسیر القرآن ۷. مجد البیان فی تفسیر القرآن (نشر)
حقائق التاویل فی متشابه التنزیل ۸. حقائق التاویل فی متشابه التنزیل (نشر)
لمحات فی الکتاب والحدیث والمذهب ۹. لمحات فی الکتاب والحدیث والمذهب (نشر)
تصحیح و تحقیق:
دلائل الامامه ۱۰. دلائل الامامه (تحقیق)
مجمع البحرین ۱۱. مجمع البحرین (تحقیق)
نویسنده: فخرالدین طریحی
بنیاد بعثت، چاپ اول، قم، ۱۴۱۴ق.، 3 جلد
البرهان فی التفسیر القرآن ۱۲. البرهان فی التفسیر القرآن (تحقیق)
نویسنده: سید هاشم بحرانی
بنیاد بعثت، قم، ۱۴۱۵ق.، 5 جلد، با مقدمه: شیخ محمدمهدی آصفی