مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی
مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی
مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
دائرة ‌المعارف بزرگ اسلامی ۱. دائرة ‌المعارف بزرگ اسلامی (نشر)
یادگارنامه استاد دکتر عبدالحسین زرین کوب ۲. یادگارنامه استاد دکتر عبدالحسین زرین کوب (نشر)
گردآورنده: علی دهباشی
نگاهی به احوال و آثار محمدجواد مشکور ۳. نگاهی به احوال و آثار محمدجواد مشکور (نشر)
دانشنامه ایران ۴. دانشنامه ایران (نشر)
ایرانیان در کتاب بزم فرزانگان ۵. ایرانیان در کتاب بزم فرزانگان (نشر)
فهرستواره کتابهای فارسی ۶. فهرستواره کتابهای فارسی (ناشر جلد 9)
به کوشش: احمد منزوی
جرعه بر خاک ۷. جرعه بر خاک (نشر)
یادنامه استاد دکتر یحیی ماهیارنوابی
به کوشش: محمود جعفری دهقی
مقدمات زبان سنسکریت ۸. مقدمات زبان سنسکریت (نشر)
روایت آذرفرنبغ فرخزادان (رساله‌ای‌ در فقه‌ زردشتی‌ منسوب‌ به‌ سده‌ سوم‌ هجری‌) ۹. روایت آذرفرنبغ فرخزادان (رساله‌ای‌ در فقه‌ زردشتی‌ منسوب‌ به‌ سده‌ سوم‌ هجری‌) (نشر)
سرشناسه: آذر فرنبغ‌ فرخزادان‌. قرن‌ ق‌۲
به کوشش: حسن رضائی باغ بیدی
نامنامه ایلات و عشایر و طوایف (ایران تاریخی و فرهنگی) ۱۰. نامنامه ایلات و عشایر و طوایف (ایران تاریخی و فرهنگی) (نشر)
نویسنده: منوچهر ستوده
بندهشن ۱۱. بندهشن (نشر)
سرشناسه: بندهش
بزم آوردی دیگر ۱۲. بزم آوردی دیگر (نشر)
دائرة ‌المعارف الإسلامیة الکبری ۱۳. دائرة ‌المعارف الإسلامیة الکبری (نشر)
بیست و هشت گفتار در باب فرهنگ و مردم ایران ۱۴. بیست و هشت گفتار در باب فرهنگ و مردم ایران (نشر)
اسلام پژوهشی تاریخی و فرهنگی ۱۵. اسلام پژوهشی تاریخی و فرهنگی (نشر)
۱۶. ایران (نشر)
تاریخ،فرهنگ،هنر
نویسنده: محمدحسن گنجی
دانش و فرزانگی ۱۷. دانش و فرزانگی (نشر)
سیری در زندگی و آثار استاد احمد منزوی
گردآورنده: علی رفیعی علامرودشتی
ایران شناسی در ژاپن ۱۸. ایران شناسی در ژاپن (نشر)
نگاهی به تاریخچه ایران شناسی و تلاشهای ایران پژوهان ژاپن از نیمه دوم سده نوزده تاکنون
به کوشش: کینجی ائورا
نویسنده: هاشم رجب زاده
التجرید فی اصول الفقه (کتابی در اصول فقه از مکتب معتزلیان خوارزم در اوائل سده ششم قمری) ۱۹. التجرید فی اصول الفقه (نشر)
چاپ نسخه برگردان براساس نسخه کتابخانه بادلیان (شماره مجموعه عربی 103 e)
نویسنده: محمود ملاحمی خوارزمی
ایران پس از برجام ۲۰. ایران پس از برجام (نشر)
برنامه جامع اقدام مشترک
نویسنده: سید محمدکاظم موسوی بجنوردی
دانشنامه فرهنگ مردم ایران ۲۱. دانشنامه فرهنگ مردم ایران (نشر)