مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
مجموعه مصنفات شیخ اشراق ۱. مجموعه مصنفات شیخ اشراق (نشر)
العلوم فی الاسلام ۲. العلوم فی الاسلام (نشر)
دراسة مصورة
نویسنده: دکتر سید حسین نصر
مترجم: مختار جواهری
بحر الأنساب الکبیر فی أنساب العلویین ۳. بحر الأنساب الکبیر فی أنساب العلویین (نشر)
سرشناسه: منصور بن موسی کاظم(ع) اشهب
نویسنده: منصور اشهب
فهرست نسخه های فارسی کتابخانه دانشگاه استانبول ۴. فهرست نسخه های فارسی کتابخانه دانشگاه استانبول (نشر)
سرشناسه: دانشگاه استانبول. کتابخانه
نویسنده: توفیق هاشم پور سبحانی، حسام الدین آق سو
تاریخ اصفهان ۵. تاریخ اصفهان (نشر)
هنر و هنرمندان‌
به کوشش: ماهدخت بانو همایی
نویسنده: جلال الدین همایی
فرهنگ خاورشناسان ۶. فرهنگ خاورشناسان (نشر)
زندگینامه‌ و کتاب‌شناسی‌ ایران‌شناسان‌ و اسلام‌شناسان‌
تذکرة ریاض العارفین ۷. تذکرة ریاض العارفین (نشر)
سرشناسه: رضاقلی‌ بن‌ محمدهادی هدایت
نویسنده: رضاقلی خان هدایت
تذکرة الشعراء ۸. تذکرة الشعراء (نشر)
یادداشتهای مینوی ۹. یادداشتهای مینوی (نشر)
اقوال الامام علی بن ابی طالب (ع) فی کتاب لسان العرب ۱۰. اقوال الامام علی بن ابی طالب (ع) فی کتاب لسان العرب (نشر)
گردآورنده: جعفر بهاء الدین
زندگینامه و آثار شیخ طوسی ۱۱. زندگینامه و آثار شیخ طوسی (نشر)
تاریخ معرفت شناسی ۱۲. تاریخ معرفت شناسی (نشر)
سرشناسه: دیوید والتر هملین
مترجم: شاپور اعتماد
آیت حسن ۱۳. آیت حسن (نشر)
جشن نامه بزرگداشت استاد حسن زاده آملی
۱۴. منطق از نظرگاه هگل (نشر)
نویسنده: کریم مجتهدی
قضاء أمیرالمومنین علی بن ابی طالب (ع) ۱۵. قضاء أمیرالمومنین علی بن ابی طالب (ع) (نشر)
دو رساله در فلسفه اسلامی ۱۶. دو رساله در فلسفه اسلامی (نشر)
تجدد امثال‌ و حرکت‌ جوهری‌، جبر و اختیار از دیدگاه‌ مولوی‌
نویسنده: جلال الدین همایی
پاتانجلی ۱۷. پاتانجلی (نشر)
بخشی از تفسیری کهن ۱۸. بخشی از تفسیری کهن (نشر)
نویسنده: ناشناس
تحریر متوسطات ۱۹. تحریر متوسطات (نشر)
۲۰. جایگاه مناطق اطراف دریای خزر در تاریخ جهان اسلام (نشر)
مترجم: لیلا ربن شه
مدارس و دانشگاه های اسلامی و غربی در قرون وسطی ۲۱. مدارس و دانشگاه های اسلامی و غربی در قرون وسطی (نشر)
نویسنده: کریم مجتهدی
فهرستواره کتابخانه مینوی و کتابخانه مرکزی پژوهشگاه (خطی‌، عکسی‌، میکروفیلم‌، یادداشتها) ۲۲. فهرستواره کتابخانه مینوی و کتابخانه مرکزی پژوهشگاه (خطی‌، عکسی‌، میکروفیلم‌، یادداشتها) (نشر)
سرشناسه: کتابخانه‌ استاد مینوی‌
به کوشش: استاد محمدتقی دانش پژوه، استاد ایرج افشار
بلاغت نهج البلاغه ۲۳. بلاغت نهج البلاغه (نشر)
نویسنده: جلیل تجلیل
منبع شناسی شیعه (به زبانهای اروپایی) ۲۴. منبع شناسی شیعه (به زبانهای اروپایی) (نشر)
به کوشش: رامین خانبگی
معرفة مصادر اللغة العربیة فی اللغات الأوروبیة ۲۵. معرفة مصادر اللغة العربیة فی اللغات الأوروبیة (نشر)
به کوشش: رامین خانبگی
رساله طریق قسمت آب قلب ۲۶. رساله طریق قسمت آب قلب (نشر)
جغرافیای تاریخی بلخ و جیحون و مضافات بلخ ۲۷. جغرافیای تاریخی بلخ و جیحون و مضافات بلخ (نشر)
نویسنده: الهامه مفتاح
مهجوری و مشتاقی ۲۸. مهجوری و مشتاقی (نشر)
مقالات‌ فرهنگی‌ و ادبی‌
نویسنده: فضل الله رضا
مشاهیر گیاه شناسی در تمدن اسلامی ۲۹. مشاهیر گیاه شناسی در تمدن اسلامی (نشر)
فراهم آمدن زمینه های سیاسی و اجتماعی نهضت عباسیان در خراسان ۳۰. فراهم آمدن زمینه های سیاسی و اجتماعی نهضت عباسیان در خراسان (نشر)
مقصد الاقبال سلطانیه و مرصدالآمال خاقانیه ۳۱. مقصد الاقبال سلطانیه و مرصدالآمال خاقانیه (نشر)
متن انتقادی جوامع الحکایات و لوامع الروایات ۳۲. جوامع الحکایات و لوامع الروایات (نشر)
نویسنده: محمد عوفی
۳۳. تحلیلی از دیدگاههای فلسفی فیزیکدانان معاصر (نشر)
نویسنده: مهدی گلشنی
آثار نجم الدوله سفرنامه دوم نجم الدوله به خوزستان ۳۴. آثار نجم الدوله سفرنامه دوم نجم الدوله به خوزستان (نشر)
به انضمام کتابچه دستورالعمل ناصرالدین شاه در خصوص سفر اول به خوزستان
نویسنده: عبدالغفار نجم الدوله
۳۵. واژه نامه توصیفی صحافی سنتی (نشر)
خدا در فلسفه (برهانهای‌ فلسفی‌ اثبات‌ وجود باری‌) ۳۶. خدا در فلسفه (برهانهای‌ فلسفی‌ اثبات‌ وجود باری‌) (نشر)
تفسیر فرات کوفی ۳۷. تفسیر فرات کوفی (نشر)
بازشناسی میراث کهن شیعه
نویسنده: مریم قبادی
مجمل الحکمه ۳۸. مجمل الحکمه (نشر)
ترجمه گونه ای کهن از رسائل اخوان الصفا
به کوشش: استاد محمدتقی دانش پژوه، استاد ایرج افشار
فتوت نامه ها و رسائل خاکساریه (سی رساله) ۳۹. فتوت نامه ها و رسائل خاکساریه (سی رساله) (نشر)
گردآورنده: مهران افشاری
سفینه مراثی ونوحه ها ۴۰. سفینه مراثی ونوحه ها (نشر)
ابوالحسن یغمای جندقی و شاعرانی از خاندان او
نویسنده: ابوالحسن یغمای جندقی
فرهنگ توصیفی گونه های زبانی ایران ۴۱. فرهنگ توصیفی گونه های زبانی ایران (نشر)
نویسنده: ایران کلباسی
امیرالمومنین علیه السلام در منابع اهل تسنن ۴۲. امیرالمومنین علیه السلام در منابع اهل تسنن (نشر)
کتابشناسی منابع موجود در کتابخانه تخصصی امیرالمومنین علی علیه السلام، مشهد
به کوشش: دکتر مهدی مجتهدی
درآمدی بر اسناد شرعی دوره قاجار ۴۳. درآمدی بر اسناد شرعی دوره قاجار (نشر)
نویسنده: امید رضایی
شیعیان خوجه در آئینه تاریخ ۴۴. شیعیان خوجه در آئینه تاریخ (نشر)
نویسنده: زهرا روغنی
تاریخ ابن خلدون ۴۵. تاریخ ابن خلدون (نشر)
منبع شناسی زبان تازی ۴۶. منبع شناسی زبان تازی (نشر)