مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   امیرکبیر
امیرکبیر
امیرکبیر
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
بهج الصباغه فی شرح نهج‌ البلاغه ۱. بهج الصباغه فی شرح نهج‌ البلاغه (نشر)
مقدمه ای بر تاریخ علم جغرافیا ۲. مقدمه ای بر تاریخ علم جغرافیا (نشر)
نویسنده: زهره فنی
فرهنگ اصطلاحات روز فارسی ـ عربی ۳. فرهنگ اصطلاحات روز فارسی ـ عربی (نشر)
علامه مجلسی ۴. علامه مجلسی (نشر)
بزرگمرد علم و دین
نویسنده: استاد علی دوانی
آقا محمد باقر بن محمد اکمل اصفهانی معروف به وحید بهبهانی ۵. آقا محمد باقر بن محمد اکمل اصفهانی معروف به وحید بهبهانی (نشر)
سر آمد محققین دانشمند شیعه در سده دوازدهم هجری
نویسنده: استاد علی دوانی
مرآت الاحوال جهان نما بانضمام انساب خاندان مجلسی ۶. مرآت الاحوال جهان نما (نشر)
سفرنامه
نویسنده: احمد بهبهانی (آل آقا)
مفاخر اسلام ۷. مفاخر اسلام (نشر)
یک شب و روز عاشورا ۸. یک شب و روز عاشورا (نشر)
دلائل الولایة ۹. دلائل الولایة (نشر)
ولایت و علم امام (ع)
دیوان رکن الدین دعویدار قمی ۱۰. دیوان رکن الدین دعویدار قمی (نشر)
شاعر ذواللسانین سده ششم و اوائل سده هفتم هجری
نویسنده: محمد بن سعد دعویدار قمی
النور المتجلی فی الظهور الظلی ۱۱. النور المتجلی فی الظهور الظلی (تحقیق‌ انیق‌ حول‌ الوجود الذهنی‌) (نشر)
ترجمه الاتقان فی علوم القرآن ۱۲. ترجمة الاتقان فی علوم القرآن (نشر)
کشف الاسرار و عدة الابرار معروف به تفسیر خواجه عبدالله انصاری ۱۳. کشف الاسرار و عدة الابرار معروف به تفسیر خواجه عبدالله انصاری (نشر)
فهرست تفسیر کشف الاسرار وعده الابرار معروف به تفسیر خواجه عبدالله انصاری ۱۴. فهرست تفسیر کشف الاسرار وعده الابرار معروف به تفسیر خواجه عبدالله انصاری (نشر)
روزنامه اخبار مشروطیت و انقلاب ایران ۱۵. روزنامه اخبار مشروطیت و انقلاب ایران (نشر)
یادداشهای احمد تفرشی حسینی در سالهای ‎۱۳۲۱ تا ‎۱۳۲۸ قمری، به انضمام وقایع استبداد صغیر
نویسنده: احمد حسینی تفرشی
۱۶. تشبع و مشروطیت در ایران و نقش ایرانیان مقیم عراق (نشر)
تشیع و مشروطیت در ایران و نفش ایرانیان مقیم عراق ۱۷. تشیع و مشروطیت در ایران و نفش ایرانیان مقیم عراق (نشر)
۱۸. تاریخ ادبیات انگلیس (نشر)
سرشناسه: لطفعلی صورتگر
نویسنده: لطفعلی صورتگر
سبک شناسی ۱۹. سبک شناسی (نشر)
برای‌ تدریس‌ در دانشکده‌ و دوره‌ دکتری‌ ادبیات‌
سرشناسه: محمد تقی بهار
نویسنده: محمد تقی بهار
۲۰. تاریخ ادبیات آمریکا (نشر)
مترجم: حسن جوادی
۲۱. جزیره خارگ،در یتیم خلیج فارس (نشر)
سرشناسه: جلال آل احمد
نویسنده: جلال آل احمد
تات نشینهای بلوک زهرا ۲۲. تات نشینهای بلوک زهرا (نشر)
سرجوه‌ - برموه‌ =‎Serjjowa-Bermowa‬
سرشناسه: جلال آل احمد
نویسنده: جلال آل احمد
۲۳. تفسیری بر بیگانه کامو (نشر)
۲۴. شکر تلخ (نشر)
سرشناسه: جعفر شهری باف
نویسنده: جعفر شهری
۲۵. جاذبه های فکری فردوسی (نشر)
سرشناسه: احمد رنجبر
نویسنده: احمد رنجبر
آتشکده آذر ۲۶. آتشکده آذر (نشر)
سرشناسه: لطفعلی بن آقا خان آذربیگدلی
نویسنده: لطفعلی بیک آذر بیگدلی
۲۷. کلیات سعدی (نشر)
گلستان،بوستان،غزلیات،قصائد،قطعات و رسائل
سرشناسه: مصلح بن عبدالله سعدی
نویسنده: سعدی شیرازی
۲۸. از رنجی که می بریم (نشر)
مجموعه داستان
سرشناسه: جلال آل احمد
نویسنده: جلال آل احمد
۲۹. مدیر مدرسه (نشر)
سرشناسه: جلال آل احمد
نویسنده: جلال آل احمد
رستم التواریخ ۳۰. رستم التواریخ (نشر)
از روی‌ نسخه‌ موجود در کتابخانه‌ آثار فرهنگی‌ ایالت‌ پروس‌ آلمان‌ بخط مولف‌
سرشناسه: محمد هاشم رستم الحکما
نویسنده: محمد هاشم آصف
تاریخ تمدن اسلام ۳۱. تاریخ تمدن اسلامی (نشر)
تاریخ اسلام ۳۲. تاریخ اسلام (نشر)
پژوهش دانشگاه کمبریج
نویسنده: آرتور جان آربری
مترجم: احمد آرام
نقد ادبی ۳۳. نقد ادبی (نشر)
جستجو در اصول و روشها و مباحث نقادی با بررسی در تاریخ نقد و نقادان
سرشناسه: عبدالحسین زرین کوب
نویسنده: دکتر عبدالحسین زرین کوب
تاریخ مردم ایران ۳۴. تاریخ مردم ایران (نشر)
سرشناسه: عبدالحسین زرین کوب
نویسنده: دکتر عبدالحسین زرین کوب
با کاروان اندیشه ۳۵. با کاروان اندیشه (نشر)
مقالات و اشارات در زمینه اندیشه و اخلاق
سرشناسه: عبدالحسین زرین کوب
نویسنده: دکتر عبدالحسین زرین کوب
۳۶. ادبیات فرانسه در قرون وسطی و رنسانس (نشر)
۳۷. ارسطو و فن شعر (نشر)
سرشناسه: ارسطو
نویسنده: دکتر عبدالحسین زرین کوب
۳۸. فرار از مدرسه، درباره زندگی و اندیشه ابو حامد غزالی (نشر)
سرشناسه: عبدالحسین زرین کوب
نویسنده: دکتر عبدالحسین زرین کوب
دنباله جستجو در تصوف ایران ۳۹. دنباله جستجو در تصوف ایران (نشر)
سرشناسه: عبدالحسین زرین کوب
نویسنده: دکتر عبدالحسین زرین کوب
جستجو در تصوف ایران ۴۰. جستجو در تصوف ایران (نشر)
سرشناسه: عبدالحسین زرین کوب
نویسنده: دکتر عبدالحسین زرین کوب
بامداد اسلام ۴۱. بامداد اسلام (نشر)
داستان آغاز اسلام و انتشار آن تا پایان دولت اموی
نویسنده: دکتر عبدالحسین زرین کوب
کارنامه اسلام ۴۲. کارنامه اسلام (نشر)
کتاب فیه ما فیه ۴۳. کتاب فیه ما فیه (نشر)
سرشناسه: جلال الدین محمد بن محمد مولوی
نویسنده: مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی
تجلیات حکمت معنوی در هنر اسلامی ۴۴. تجلیات حکمت معنوی در هنر اسلامی (نشر)
سرشناسه: محمد مددپور
نویسنده: محمد مددپور
عقل و وحی از نظر متفکران اسلامی ۴۵. عقل و وحی از نظر متفکران اسلامی (نشر)
مترجم: حسن جوادی
۴۶. ادبیات اسلامی هند (نشر)
مترجم: یعقوب آژند
۴۷. فرهنگ اشعار صائب (نشر)
بهار و ادب فارسی ۴۸. بهار و ادب فارسی (نشر)
مجموعه یکصد مقاله از ملک الشعراء بهار
سرشناسه: محمد تقی بهار
گردآورنده: محمد گلبن
آثار البلاد و اخبار العباد ۴۹. ترجمه آثار البلاد و اخبار العباد (نشر)
مدارس نظامیه و تاثیرات علمی و اجتماعی آن ۵۰. مدارس نظامیه و تاثیرات علمی و اجتماعی آن (نشر)
سرشناسه: نورالله کسائی
نویسنده: نورالله کسائی
کارنامه دکتر معین ۵۱. کارنامه دکتر معین (نشر)
سرشناسه: عبدالله نصری
گردآورنده: عبدالله نصری
تاریخ محمدی «احسن التواریخ» ۵۲. تاریخ محمدی «احسن التواریخ» (نشر)
سرشناسه: محمد بن محمد تقی ساروی
نویسنده: محمدفتح الله ساروی
تاریخ روابط ایران و هند (در دوره‌ صفویه‌ و افشاریه‌) ۹۱۶ - ۱۱۵۸ه. ق‌ ۵۳. تاریخ روابط ایران و هند (در دوره‌ صفویه‌ و افشاریه‌) ۹۱۶ - ۱۱۵۸ه. ق‌ (نشر)
تشیع و تصوف تا آغاز سده دوازدهم هجری ۵۴. تشیع و تصوف تا آغاز سده دوازدهم هجری (نشر)
شناسایی منابع و مآخذ تاریخ ایران ۵۵. شناسایی منابع و مآخذ تاریخ ایران (نشر)
نویسنده: عزیزالله بیات
نصف جهان فی التعریف اصفهان ۵۶. نصف جهان فی التعریف اصفهان (نشر)
سرشناسه: محمدمهدی بن محمدرضا ارباب
نویسنده: محمدمهدی ارباب اصفهانی
۵۷. در آستانه رستاخیز (نشر)
رساله ای در باب دینامیسم تاریخ
سرشناسه: امیرحسین آریان پور
نویسنده: امیر حسین آریان پور
کمدی الهی ۵۸. کمدی الهی (نشر)
حرمین شریفین(تاریخ مکه و مدینه) ۵۹. حرمین شریفین(تاریخ مکه و مدینه) (نشر)
سرشناسه: حسین قره چانلو
نویسنده: حسین قره چانلو
نامه های ادوارد براون به سید حسن تقی زاده ۶۰. نامه های ادوارد براون به سید حسن تقی زاده (نشر)
سرشناسه: ادوارد گرانویل براون
به کوشش: دکتر عباس زریاب خوئی، استاد ایرج افشار
۶۱. زبدة الآثار (نشر)
۶۲. فرهنگ زیست شناسی (نشر)
نویسنده: بزرگمهر وزیری
۶۳. فرهنگ دانشگاهی انگلیسی ـ فارسی (نشر)
فرهنگ‌ جدید شامل‌ ۲۰۰۰۰۰ واژه‌ و توضیحات‌ و مفاهیم‌ مختلف‌
نویسنده: عباس آریانپور کاشانی، منوچهر آریانپور کاشانی
جلدها و قلمدانهای ایرانی ۶۴. جلدها و قلمدانهای ایرانی (نشر)
هزاره شیخ طوسی ۶۵. هزاره شیخ طوسی (نشر)
شامل‌ مقاله‌ها و خطابه‌های‌ تحقیقی‌ و تاریخی‌ پیرامون‌ شخصیت‌ بزرگ‌ دانشمند عالیقدر شیعه‌ محمدبن‌ حسن‌ طوسی‌ به‌مناسبت‌ کنگره‌ هزارمین‌ سال‌ ولادت
گردآورنده: استاد علی دوانی
مترجم: استاد علی دوانی
مثنوی طاقدیس ۶۶. مثنوی طاقدیس (نشر)
به همراه منتخبی از غزلیات عالم ربانی حاج ملا احمد فاضل نراقی
سرشناسه: احمد بن محمد مهدی نراقی
شاعر: ملا احمد نراقی
علی علیه السلام و کمیل، شرح دعای کمیل ۶۷. علی علیه السلام و کمیل، شرح دعای کمیل (نشر)
سرشناسه: دعای‌ کمیل‌. شرح‌
شارح: احمد زمردیان
برهان قاطع ۶۸. برهان قاطع (نشر)
سرشناسه: محمد حسین بن خلف برهان
نویسنده: محمدحسین تبریزی
۶۹. دایرةالمعارف سینمایی (نشر)
شامل‌ فرهنگی‌ درباره‌ ۱۲۴۲ آهنگساز، تهیه‌کننده‌، طراح‌ صحنه‌، طراح‌ لباس‌، فیلم‌، فیلمبردار...
نویسنده: بیژن خرسند
دیوان وحشی بافقی ۷۰. کلیات دیوان وحشی بافقی (نشر)
سرشناسه: کمال الدین وحشی بافقی
شاعر: کمال الدین وحشی بافقی
دیوان فرخی یزدی ۷۱. دیوان فرخی یزدی (نشر)
نویسنده: محمد فرخی یزدی
خواجه تاجدار ۷۲. خواجه تاجدار (نشر)
سرشناسه: ژان گوره
نویسنده: ژان گوره
مترجم: ذبیح الله منصوری
نفت و نطق مکی ۷۳. نفت و نطق مکی (نشر)
جریان مذاکرات نفت در مجلس پانزدهم درباره قرارداد نفت ایران و انگلیس
نویسنده: حسین مکی
شمار و مقدار در زبان فارسی ۷۴. شمار و مقدار در زبان فارسی (نشر)
شامل نکات دستوری و علمی عدد و برخی کاربردهای آن
نویسنده: محمود نشاط
ارزش میراث صوفیه ۷۵. ارزش میراث صوفیه (نشر)
تاریخ در ترازو ۷۶. تاریخ در ترازو (نشر)
درباره تاریخنگری و تاریخنگاری
نویسنده: دکتر عبدالحسین زرین کوب
از کوچه رندان ۷۷. از کوچه رندان (نشر)
درباه زندگی و اندیشه حافظ
سرشناسه: عبدالحسین زرین کوب
نویسنده: دکتر عبدالحسین زرین کوب
آیات مثنوی ۷۸. آیات مثنوی (نشر)
گردآورنده: محمود درگاهی
۷۹. تاریخ ادبیات یونان (نشر)
سرشناسه: هربرت جنیکز رز
مترجم: ابراهیم یونسی
۸۰. تاریخ ادبیات روسیه (نشر)
سرشناسه: دیمیتری‌ سویاتوپوک‌ میرسکی
مترجم: ابراهیم یونسی
گنجینه سخن ۸۱. گنجینه سخن (نشر)
پارسی نویسان بزرگ و منتخب آثار آنان
جلد 6 به کوشش: محمد ترابی
نویسنده: ذبیح الله صفا
درآمدی بر چگونگی شیوه ی خط فارسی ۸۲. درآمدی بر چگونگی شیوه ی خط فارسی (نشر)
۸۳. مفرد و جمع (نشر)
نویسنده: محمد معین
اسم مصدر ـ حاصل مصدر ۸۴. اسم مصدر ـ حاصل مصدر (نشر)
نویسنده: محمد معین
اسم جنس و معرفه، نکره ۸۵. اسم جنس و معرفه، نکره (نشر)
نویسنده: محمد معین
فجر اسلام ۸۶. فجر اسلام (نشر)
۸۷. شازده کوچولو (نشر)
مترجم: محمد قاضی
۸۸. جوناتان ، مرغ دریایی (نشر)
المظاهر الالهیه ۸۹. ترجمه المظاهر الالهیه (نشر)
شرح رسالة المشاعر ۹۰. شرح رسالة المشاعر ملاصدرا (نشر)
آفتاب معرفت ۹۱. آفتاب معرفت (نشر)
گردآورنده: سامیه بصیرمژدهی
تحقیقاتی در تاریخ ایران عهد صفوی(مجموعه‌ مقالات‌) ۹۲. تحقیقاتی در تاریخ ایران عهد صفوی(مجموعه‌ مقالات‌) (نشر)
امویان ۹۳. امویان (نشر)
نخستین دودمان حکومت گر در اسلام(661 ـ 750م)
مترجم: عیسی عبدی
انواریه ۹۴. انواریه (نشر)
ترجمه و شرح حکمة الاشراق سهروردی
به کوشش: آستیم
شارح: محمدشریف هروی
سرگذشت و عقاید فلسفی خواجه نصیرالدین طوسی ۹۵. سرگذشت و عقاید فلسفی خواجه نصیرالدین طوسی (نشر)
به‌انضمام‌ بعضی‌ از رسائل‌ و مکاتبات‌ وی‌
نویسنده: محمد مدرسی زنجانی
ولایت تکوینی ۹۶. ولایت تکوینی (نشر)
نویسنده: همایون همتی
طبیعیات ارسطو ۹۷. طبیعیات ارسطو (نشر)
نویسنده: ارسطو
مترجم: مهدی فرشاد
ترجمه و شرح برهان شفاء ۹۸. ترجمه و شرح برهان شفاء (نشر)
شرح نهایة الحکمة ۹۹. شرح نهایة الحکمة (نشر)
رسالة فی السیر و السلوک ۱۰۰. شرح رسالة فی السیر و السلوک (نشر)
نویسنده: حسن مصطفوی
بیان الحق بضمان الصدق ۱۰۱. بیان الحق بضمان الصدق (نشر)
المنطق
نویسنده: فضل لوکری
۱۰۲. سرح العیون فی شرح العیون (نشر)
انوار جلیه ۱۰۳. انوار جلیه (نشر)
فرهنگ علوم فلسفی و کلامی ۱۰۴. فرهنگ علوم فلسفی و کلامی (نشر)
نویسنده: جعفر سجادی
۱۰۵. پژوهشی در پیرامون مسئله ی تصمیم در منطق‌ طرح‌ چند خوارزمیک‌ تحلیلی‌ - معنایی‌ (نشر)
۱۰۶. ادیان و مکتبهای فلسفی هند (نشر)
نویسنده: داریوش شایگان
۱۰۷. فوق طبیعت (نشر)
۱۰۸. بنیادهای منطق نگریک (نشر)
فلسفه هند قدیم از کتاب ماللهند ابوریحان بیرونی ۱۰۹. فلسفه هند قدیم از کتاب ماللهند ابوریحان بیرونی (نشر)
نویسنده: اکبر داناسرشت
۱۱۰. تحلیلی از دیدگاههای فلسفی فیزیکدانان معاصر (نشر)
نویسنده: مهدی گلشنی
۱۱۱. جستارهای فلسفی (نشر)
۱۱۲. رساله ی منطقی ـ فلسفی (نشر)
مجموعه آثار عصار ۱۱۳. مجموعه آثار عصار (نشر)
نویسنده: محمدکاظم عصار
هنر چیست؟به‌ضمیمه‌ حواشی‌ و توضیحات‌ لازم‌ ۱۱۴. هنر چیست؟به‌ضمیمه‌ حواشی‌ و توضیحات‌ لازم‌ (نشر)
مترجم: کاوه دهگان
۱۱۵. انسان تک ساحتی (نشر)
مترجم: محسن مویدی
۱۱۶. جنگ شکر در کوبا (نشر)
۱۱۷. روانشناسی هوش (نشر)
۱۱۸. سنجش خرد ناب (نشر)
خاندان وحی در احادیث اهل سنت ۱۱۹. خاندان وحی در احادیث اهل سنت (نشر)
اخلاق در قرآن ۱۲۰. اخلاق در قرآن (نشر)
شناخت و سنجش مارکسیسم ۱۲۱. شناخت و سنجش مارکسیسم (نشر)
نویسنده: احسان طبری
امثال و حکم ۱۲۲. امثال و حکم (نشر)
نویسنده: علی اکبر دهخدا
فرهنگ عمید ۱۲۳. فرهنگ عمید (نشر)
شامل واژه های فارسی و لغات عربی مصطلح در زبان فارسی
نویسنده: حسن عمید
فرهنگ غیاث اللغات و فرهنگ چراغ هدایت ۱۲۴. غیاث اللغات (نشر)
قصص قرآن با فرهنگ قصص قرآن ۱۲۵. قصص قرآن با فرهنگ قصص قرآن (نشر)
نویسنده: صدرالدین بلاغی
شناخت انسان در تصعید حیات تکاملی ۱۲۶. شناخت انسان در تصعید حیات تکاملی (نشر)
۱۲۷. مجموعه اشعار جنگ (نشر)
۱۲۸. گزیده اشعار فارسی اقبال لاهوری (نشر)
با مقدمه اجمالی پیرامون زندگانی، آثار...
به کوشش: ابوالقاسم رادفر
۱۲۹. ارتباط گفتاری میان مردم (نشر)
کلیات جغرافیایی طبیعی و تاریخی ایران ۱۳۰. کلیات جغرافیایی طبیعی و تاریخی ایران (نشر)
نویسنده: عزیزالله بیات
استناد نهج البلاغه ۱۳۱. استناد نهج البلاغه (نشر)
زندگی من ۱۳۲. زندگی من (نشر)
اتوبیوگرافی
نویسنده: جواهر لعل نهرو
مترجم: محمود تفضلی
تاریخ اندیشه اجتماعی از جامعه‌ ابتدائی‌ تا جامعه‌ جدید ۱۳۳. تاریخ اندیشه اجتماعی از جامعه‌ ابتدائی‌ تا جامعه‌ جدید (نشر)
آسیا در برابر غرب ۱۳۴. آسیا در برابر غرب (نشر)
نویسنده: داریوش شایگان
۱۳۵. تشنگی و گشنگی (نشر)
نمایشنامه در سه وهله
مترجم: جلال آل احمد، منوچهر هزارخانی
شرح نهایه (شرحی بر نهایة الحکمة علامه طباطبائی) ۱۳۶. شرح نهایه (شرحی بر نهایة الحکمة علامه طباطبائی) (نشر)
نویسنده: همایون همتی
علم و ادراک ۱۳۷. علم و ادراک (نشر)
نویسنده: همایون همتی
تاریخ مشروطه ایران ۱۳۸. تاریخ مشروطه ایران (نشر)
تاریخ هجده ساله آذربایجان ۱۳۹. تاریخ هجده ساله آذربایجان (نشر)
بازمانده تاریخ مشروطه ایران
نویسنده: احمد کسروی تبریزی
مختصری از زندگانی سیاسی سلطان احمد شاه قاجار ۱۴۰. مختصری از زندگانی سیاسی سلطان احمد شاه قاجار (نشر)
به‌ضمیمه‌ چند پرده‌ از زندگانی‌ داخلی‌ و خصوصی‌ او
نویسنده: حسین مکی
۱۴۱. کتاب سیاه (نشر)
نویسنده: حسین مکی
تاریخ فتوحات مغول ۱۴۲. تاریخ فتوحات مغول (نشر)
۱۴۳. نخستین رویاروییهای اندیشه گران ایران با دو رویه تمدن بورژوازی غرب (نشر)
پزشکان نامی ۱۴۴. پزشکان نامی (نشر)
ریاضی دانان نامی ۱۴۵. ریاضی دانان نامی (نشر)
مترجم: حسن صفاری
کاوشهای عقل نظری ۱۴۶. کاوشهای عقل نظری (نشر)
مشکاة الانوار ۱۴۷. ترجمه مشکاة الانوار (نشر)
اصول عقائد ۱۴۸. اصول عقائد (نشر)
روح القوانین ۱۴۹. روح القوانین (نشر)
به انضمام درآمدی بر روح القوانین
مترجم: علی اکبر مهتدی
مفهوم ساده فهرست نویسی ۱۵۰. مفهوم ساده فهرست نویسی (نشر)
دفتر راهنما برای‌ سازمان‌ کتابها و سایر مواد کتابخانه‌ مدارس‌ و کتابخانه‌ها عمومی‌ کوچک‌
مترجم: پروین بلورچی
کژ راهه ۱۵۱. کژ راهه (نشر)
خاطراتی از تاریخ حزب توده
نویسنده: احسان طبری
مراقد اهل بیت در شام ۱۵۲. مراقد اهل بیت در شام (نشر)
۱۵۳. از رؤیا تا خودشناسی (نشر)
گردآورنده: کارل گوستاو یونگ
مترجم: نوشین فروتن
۱۵۴. همراه انقلاب (نشر)
با سرمقاله‌های‌ روزانه‌ اطلاعات‌ و کیهان‌ پس‌ از پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی‌
نویسنده: جلال رفیع
رسالت علم و مسوولیت عالمان ۱۵۵. رسالت علم و مسوولیت عالمان (نشر)
نویسنده: محمدتقی رهبر
فرهنگ و تمدن اسلامی در قلمرو سامانیان ۱۵۶. فرهنگ و تمدن اسلامی در قلمرو سامانیان (نشر)
نویسنده: محمدرضا ناجی
ولایت نامه ۱۵۷. ولایت نامه (نشر)
ترجمه‌ رساله‌ الولایه‌ مرحوم‌ علامه‌ طباطبائی‌ (قدس سره)
مترجم: همایون همتی
گزیده مقالات تحقیقی ۱۵۸. گزیده مقالات تحقیقی (نشر)
۱۵۹. خراسان بزرگ (بحثی‌ پیرامون‌ چند شهر از خراسان‌ بزرگ‌) (نشر)
نویسنده: احمد رنجبر
تاریخ کاشان ۱۶۰. تاریخ کاشان (نشر)
اشرف الدین حسینی (نسیم شمال) ۱۶۱. اشرف الدین حسینی (نسیم شمال) (نشر)
محمدصادق حسینی (ادیب الممالک فراهانی) ۱۶۲. محمدصادق حسینی (ادیب الممالک فراهانی) (نشر)
چهار مقاله درباره مولی المولی علی (ع) و داستان ضامن آهو ۱۶۳. چهار مقاله درباره مولی المولی علی (ع) و داستان ضامن آهو (نشر)
استرآباد نامه (سه سفرنامه،وقفنامه،سرگذشت) ۱۶۴. استرآباد نامه (نشر)
جهان اسلام ۱۶۵. جهان اسلام (نشر)
دوران خلافت
مترجم: قمر آریان
هفت اقلیم کتاب ۱۶۶. هفت اقلیم کتاب (نشر)
یکصد مقاله در کتابشناسی و نقد کتاب
نویسنده: سید علی آل داوود
تاریخ مردمان عرب ۱۶۷. تاریخ مردمان عرب (نشر)
در قلمروِی خانان مغول ۱۶۸. در قلمروِی خانان مغول (نشر)
به دنبال رد پای مسلمانان ۱۶۹. به دنبال رد پای مسلمانان (نشر)
پژوهشی در حروف معانی عامل ۱۷۰. پژوهشی در حروف معانی عامل (نشر)
عناصر فرهنگ و ادب ایرانی در شعر عثمانی(از قرن نهم تا دوازدهم هجری) ۱۷۱. عناصر فرهنگ و ادب ایرانی در شعر عثمانی(از قرن نهم تا دوازدهم هجری) (نشر)
نویسنده: شادی آیدین
جستارهای پژوهشی و نوشته های خاطراتی ۱۷۲. جستارهای پژوهشی و نوشته های خاطراتی (نشر)
شرق شناسی ۱۷۳. شرق شناسی (نشر)
مترجم: لطفعلی خنجی
کتاب شناسی مطالعات ایرانی ۱۷۴. کتاب شناسی مطالعات ایرانی (نشر)
به کوشش: رویا ابراهیمی
نویسنده: هوشنگ شهابی
جاهلیت قرن بیستم ۱۷۵. جاهلیت قرن بیستم (نشر)
نویسنده: صدرالدین بلاغی
ناسخ التواریخ ۱۷۶. ناسخ التواریخ (ناشر جلد 5)
آثار الباقیه ۱۷۷. ترجمه آثار الباقیه (نشر)
۱۷۸. فرهنگنامه خدایان، دیوان و نمادهای بین النهرین باستان (نشر)
مترجم: پیمان متین
تاریخ آموزش و پرورش اسلام و ایران ۱۷۹. تاریخ آموزش و پرورش اسلام و ایران (نشر)
۱۸۰. نگاهی به فلسفه های جدید و معاصر در جهان غرب (مجموعه مقالات) (نشر)
نویسنده: کریم مجتهدی
۱۸۱. دکارت و فلسفه او (نشر)
نویسنده: کریم مجتهدی
تاریخ دولت اغلبیان در افریقیه و صقلیه ۱۸۲. تاریخ دولت اغلبیان در افریقیه و صقلیه (نشر)
نویسنده: ستار عودی
بت های ذهنی و خاطره ازلی ۱۸۳. بت های ذهنی و خاطره ازلی (نشر)
نویسنده: داریوش شایگان
نه شرقی، نه غربی، انسانی ۱۸۴. نه شرقی، نه غربی، انسانی (نشر)
مجموعه‌ مقالات‌، تحقیقات‌، نقدها و نمایشواره‌ها
نویسنده: دکتر عبدالحسین زرین کوب
تاریخ ایران کمبریج ۱۸۵. تاریخ ایران کمبریج (نشر)
مترجم: تیمور قادری
معرفی و نقد و تحلیل شروح مثنوی ۱۸۶. معرفی و نقد و تحلیل شروح مثنوی (نشر)
شروح فارسی و موجود در ایران
نویسنده: رضا شجری
تمدن و ناخشنودیهای آن ۱۸۷. تمدن و ناخشنودیهای آن (نشر)
۱۸۸. ایرانشناسی و خاورشناسی (مجموعه مقالات) (نشر)
نویسنده: طهمورث ساجدی
۱۸۹. فاطمة الزهراء سلام الله علیها ام ابیها (نشر)
تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم (عج) ۱۹۰. تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم (عج) (نشر)
تاریخ عالم آرای عباسی ۱۹۱. تاریخ عالم آرای عباسی (نشر)
فرهنگ عربی- فارسی المورد ۱۹۲. فرهنگ عربی- فارسی المورد (نشر)
نویسنده: روحی بعلبکی
مترجم: محمد مقدس
نسخه شناسی آثار علامه کلباسی و ابوالمعالی ۱۹۳. نسخه شناسی آثار علامه کلباسی و ابوالمعالی (نشر)
گردآورنده: سید محمدحسین حکیم
روزنامه خاطرات اعتماد السّلطنه ۱۹۴. روزنامه خاطرات اعتماد السّلطنه (نشر)
دیوان کُهنه حافظ ۱۹۵. دیوان حافظ (نشر)
تذکرة الملوک و سازمان اداری حکومت صفوی ۱۹۶. تذکرة الملوک (نشر)
نویسنده: میرزا سمیعا
دختر سروان ۱۹۷. دختر سروان (نشر)
تأثیر نهج البلاغه و کلام امام امیرالمؤمنین علی (ع) در شعر فارسی ۱۹۸. تأثیر نهج البلاغه و کلام امام امیرالمؤمنین علی (ع) در شعر فارسی (نشر)
نویسنده: محسن راثی
پیامبر ۱۹۹. پیامبر (نشر)
سیری در اندیشۀ سیاسی عرب ۲۰۰. سیری در اندیشۀ سیاسی عرب (نشر)
نویسنده: حمید عنایت
فرّخ‌نامه ۲۰۱. فرّخ نامه (نشر)
دیوان رشید یاسمی ۲۰۲. دیوان رشید یاسمی (نشر)
تاریخ اکتشافات جغرافیایی ۲۰۳. تاریخ اکتشافات جغرافیایی (نشر)
تاریخِ تاریخ ایران ۲۰۴. تاریخِ تاریخ در ایران (نشر)
نویسنده: رضا عبداللهی
خوشنویسی ۲۰۵. خوشنویسی (مصّور) (نشر)
از سری مقالات دانشنامۀ ایرانیکا
نویسنده: گروه نویسندگان
ترجمه و ویرایش زیر نظر: پیمان متین
مترجم: گروه مترجمان [امیرکبیر]