مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   فرهنگستان علوم اتریش
فرهنگستان علوم اتریش
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
فهرست دست نویس های فارسی در کتابخانه ملی اتریش و آرشیو دولتی اتریش در وین ۱. فهرست دست نویس های فارسی در کتابخانه ملی اتریش و آرشیو دولتی اتریش در وین (نشر)
سرشناسه: کتابخانه‌ ملی‌ اتریش‌ ‎Osterreichische Nationalbibliothek‬
نویسنده: استاد ایرج افشار
تحفة العراقین ۲. تحفة العراقین (نشر)
ختم الغرایب
نویسنده: بدیل خاقانی شروانی
۳. کتاب الابنیة عن حقایق الادویة (روضة الانس و منفعة النفس) (نشر)
نسخه برگردان به قطع اصل نسخه خطی شماره A.F.340 کتابخانه ملی اتریش (وین)
نویسنده: موفق بن علی هروی