مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
آثار موجود در کتابخانه
کتابشناسی جهانی قرآن کریم ۱. کتابشناسی جهانی قرآن کریم
شامل 9500عنوان کتاب درباره علوم و معارف قرآنی ...
گردآورنده: موسسه قرآنی تفسیر جوان، پایگاه اطلاع رسانی سراسری اسلامی(پارسا)
خانه کتاب ، چاپ اول، قم، ۱۳۸۲ش.، 4 جلد
نشر:
معجم المطبوعات العربیة فی ایران ۲. معجم المطبوعات العربیة فی ایران (نشر)
فهرست موضوعی ۳. فهرست موضوعی (نشر)
کتاب های ناشران خارجی شرکت کننده در دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
راهنمای فهرست های نسخه های خطی و کتابشناسی های به نمایش در آمده در کنگره کتاب و کتابخانه در تمدن اسلامی ۴. راهنمای فهرستهای نسخه های خطی و کتابشناسیهای به نمایش درآمده در کنگره کتاب و کتابخانه در تمدن اسلامی (نشر)
فهرس المخطوطات العربیة المحفوظة فی دارالکتب الشعبیة کیریل و میتودی فی صوفیة عاصمة الجمهوریة الشعبیة البلغاریة ۵. فهرس المخطوطات العربیة المحفوظة فی دارالکتب الشعبیة کیریل و میتودی فی صوفیة عاصمة الجمهوریة الشعبیة البلغاریة (نشر)
سرشناسه: کتابخانه ملی. (صوفیه)
نویسنده: عدنان درویش
دور الصادق فی امامة الإسلام والمسلمین ۶. دور الصادق فی امامة الإسلام والمسلمین (نشر)
گنجینه بهارستان ۷. گنجینه بهارستان (نشر)
جلد 1 به کوشش: مهدی جهرمی
جلد 2 به کوشش: بهروز ایمانی
جلد 3 به کوشش: مهدی جهرمی
جلد 4 به کوشش: محمد باهر
جلد 5 به کوشش: حسنعلی علی اکبریان
جلد 6 به کوشش: سعید میر محمد صادق
جلد 8 به کوشش: محمد حسین درایتی
کتابشناسی حضرت علی ۸. کتابشناسی حضرت علی (نشر)
معرفة الآثار ۹. معرفة الآثار (نشر)
مجموعه مقالات نسخه شناسی و مجموعه خطی و ...
نویسنده: محمد وفادار مرادی
آشنایی با مدرک شناسی ۱۰. آشنایی با مدرک شناسی (نشر)
کتاب خصائص الوحی المبین ۱۱. کتاب خصائص الوحی المبین (نشر)
نویسنده: ابن بطریق
بحار الأنوار ۱۲. بحار الأنوار (نشر)
مناجات الهیات حضرت امیر علیه السلام و ما نزل من القرآن فی علی علیه السلام ۱۳. ما نزل من القرآن فی علی علیه السلام (نشر)
کشف الیقین ۱۴. کشف الیقین (نشر)
فی فضائل امیر المؤمنین علیه السلام
نویسنده: علامه حلی
ترجمة الإمام زین العابدین علی بن الحسین ۱۵. تاریخ مدینة دمشق و ذکر فضلها و تسمیه من حلها من الاماثل او اجتاز بنواحیها من واردیها و ا هلها (نشر)
نویسنده: ابن عساکر
معجم رجال الحدیث وتفصیل طبقات الرواة ۱۶. معجم رجال الحدیث وتفصیل طبقات الرواة (نشر)
موسوعة مؤلفی الإمامیة ۱۷. موسوعة مؤلفی الإمامیة (نشر)
از خاطر و خط استاد ۱۸. از خاطر و خط استاد (نشر)
درس ها و چند سخنرانی فروزانفر با گفتاری از دکتر حسینعلی هروی
سرشناسه: بدیع الزمان فروزانفر
گردآورنده: عنایت الله مجیدی
تقریر درس: استاد بدیع الزمان فروزانفر
تبصرة المتعلمین فی أحکام الدین و یلیه  الجوهرة فی نظم التبصرة ۱۹. تبصرة المتعلمین فی أحکام الدین (نشر)
نویسنده: علامه حلی
کتاب وحدت(مجموعه مقالات) ۲۰. کتاب وحدت(مجموعه مقالات) (نشر)
الإمامة حتی ولایة الفقیه ۲۱. الإمامة حتی ولایة الفقیه (نشر)
الهادی الی موضوعات نهج البلاغه ۲۲. الهادی الی موضوعات نهج البلاغه (نشر)
۲۳. از دریا به دریا (نشر)
کشف الابیات مثنوی
سرشناسه: محمدتقی جعفری تبریزی
نویسنده: علامه محمدتقی جعفری
۲۴. مجموعه مقالات گردهمایی راهبردها و رویکردهای ساماندهی فرهنگی (نشر)
سرشناسه: گردهمایی‌ راهبردها و رویکردهای‌ ساماندهی‌ فرهنگی‌ (۱۳۷۷: تهران‌)
گردآورنده: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،معاونت امور پژوهشی و آموزشی، سازمان برنامه و بودجه
معجم مولفی الشیعة ۲۵. معجم مولفی الشیعة (نشر)
آینه مکارم شرح دعای مکارم الاخلاق امام سجاد (ع) ۲۶. آینه مکارم شرح دعای مکارم الاخلاق امام سجاد (ع) (نشر)
نویسنده: روح الله خاتمی
راهنمای مراجعان صدور مجوزهای‌ فرهنگی‌، هنری‌ و آموزشی‌ ۲۷. راهنمای مراجعان صدور مجوزهای‌ فرهنگی‌، هنری‌ و آموزشی‌ (نشر)
به کوشش: حسین آزاد
گردآورنده: مسلم ابراهیمی
حق با علی است ۲۸. حق با علی است (نشر)
شامل بحث و بررسی پیرامون اسناد و محتوای حدیث الحق مع علی و...
نویسنده: آیة الله شیخ مهدی فقیه ایمانی
امام علی (ع) از نگاه دانشوران ۲۹. امام علی (ع) از نگاه دانشوران (نشر)
کلمات و نداءات الامام الخمینی حول وحدة المسلمین ۳۰. کلمات و نداءات الامام الخمینی حول وحدة المسلمین (نشر)
نویسنده: محمد جواد مهری
همچنین نگاه کنید
تکمله امثال و حکم تکمله امثال و حکم