خبرها
صفحه اصلی   /   خبرها   /   کتاب و نشر   /   نمایه سفینه تبریز منتشر شد
چهارشنبه 17 اردیبهشت 1393 ساعت 04:14 ب.ظ
نمایه سفینه تبریز منتشر شد
نمایه سفینه تبریز منتشر شد
نمایه اثر ارزشمند سفینه تبریز استخراج و از سوی کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی منتشر شد.
سفینه تبریز نسخه کهن و ارزشمندی بود شامل مجموعه بسیاری از رسائل کوتاه و بلند که یکی از دانشوران آذربایجان به نام ابوالمجد تبریزی در سالهای هفتصد و بیست و یک تا دو سال بعد، فراهم آمده. این اثر که با نگاه عالمانه استاد عبدالحسین حائری حفظه الله شناسایی و برای کتابخانه مجلس شورای اسلامی در تهران خریداری شد و در سال ۱۳۸۱ هجری شمسی از سوی این کتابخانه و مرکز نشر دانشگاهی به صورت فاکسیمیله منتشر شد. با توجه به کثرت رسائل و دشوارخوانی نسخه از یک سو و ارزشمندی اطلاعات تاریخی و اجتماعی مندرج در این نسخه از سوی دیگر، فهارس فنی متنوع می توانست برای محققان حوزه های مختلف بسیار کارآمد باشد و مطالب مختلفی را که در مطاوی این نسخه مغفول مانده اند، آشکار کند.
اکنون جناب آقای مهدی قمی نژآد، بنا به توصیه استادان زنده یاد ایرج افشار و دکتر اصغر مهدوی، فهرست های متعددی بر سفینه تبریز فراهم آورده است و این فهارس را اینک کتابخانه مجلس شورای اسلامی در یک مجلد ۶۲۲ صفحه ای با عنوان «نمایه سفینه تبریز» منتشر نموده است.
فهرست این کتاب به این قرار است:

 • پیشگفتار
 • از کتاب نخست تا کتاب ۲۰۹
 • فهرست آیات قرآن کریم
 • بخش اول: فهرست روایات، احادیث و ادعیه در کتاب انتخاب المصابیح
 • بخش دوم: فهرست روایات در کتاب سفینه تبریز
 • فهرست کلمات بزرگان
 • فهرست اعلام
 • فهرست قبایل
 • فهرست اماکن
 • فهرست قوافی ابیات فارسی در سفینه تبریز
 • فهرست قوافی ابیات عربی در سفینه تبریز
 • فهلویات
 • فهرست وقایع و ایام و غزوات در سفینه تبریز
 • فهرست ادیان و مذاهب
 • فهرست کلمات و اصطلاحات
 • فهرست مندرجات کتاب ها و رساله ها در سفینه تبریز
 • فهرست مندرجات سفینه تبریز به ترتیب الفبا
 • کتاب های بی آغاز و بی انجام سفینه تبریز
منبع: سرویس خبر بنیاد محقق طباطبائی
همچنین نگاه کنید
کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
آخرین خبرها