نسخ خطی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ خطی   /   مجموعه ع/73
مجموعه ع/73
محل نگهداری دانشگاه تهران، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد.
شماره نسخه: ۱۰۴۴
کاتب: محمّد بن اخی محمّد بن محمّد
تاریخ کتابت: ۱۱ جمادی الثانی ۹۶۹ق.
ضمن این مجموعه:
فهرست
زبان: عربی
نویسنده: شیخ طوسی
سرعنوان موضوعی: شیعه > سرگذشتنامه و کتابشناسی، محدثان شیعه
تعداد سطر: ۲۷
نسخه‌های چاپی کتاب
الفهرست و بذیله کتاب نضد الایضاح فهرست کتب الشیعة وأصولهم وأسماء المصنفین وأصحاب الأصول
نویسنده: شیخ طوسی
• الفهرست و بذیله کتاب نضد الایضاح