نسخ خطی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ خطی   /   مجموعه ع/162
مجموعه ع/162
محل نگهداری کتابخانه استاد حاج سیّد محمّد علی روضاتی .
تعداد سطر: ۱۹
کاتب: سید محمد موسوی خوانساری
ضمن این مجموعه:
فصل من حکایات الشیخ المفید