نسخ خطی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ خطی   /   الکافي
الکافي
زبان: عربی
نویسنده: تقی الدین بن نجم حلبی
محل نگهداری کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.
تعداد سطر: مختلف
شماره نسخه: ۱۳۱۱