نسخ خطی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ خطی   /   تفسیر الماوردي
تفسیر الماوردي
زبان: عربی
نویسنده: ماوردی، علی بن محمد،364ـ450ق.
سرعنوان موضوعی: قرآن > تفاسیر، تفاسیر اهل سنت > قرن 5ق.
محل نگهداری کتابخانه قلیچ علی پاشا.
تعداد سطر: ۱۷
شماره نسخه: ۹۰
شماره جلد: ۲
تاریخ کتابت: ۶۰۴ق.، ۵۰۴ق.
نسخه‌های چاپی کتاب
النکت و العیون تفسیر الماوردی النکت و العیون تفسیر الماوردی
نسخ خطی دیگر از این کتاب
النکت و العیون تفسیر الماوردی النکت و العیون تفسیر الماوردی