نسخ خطی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ خطی   /   لوائح اللوحین في اسرار شهادة الحسین
لوائح اللوحین في اسرار شهادة الحسین
نویسنده: سیّد محمّدباقر بن مرتضی طباطبائی یزدی حائری
محل نگهداری کتابخانه بزرگ حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی (ره)، گنجینه جهانی مخطوطات اسلامی.
تعداد سطر: مختلف
شماره نسخه: ۳۳۱
تاریخ کتابت: جمادی الثانی ۱۲۹۶ق.
نسخ خطی دیگر از این کتاب
لوائح اللوحین في اسرار شهادة الحسین
نویسنده: سیّد محمّدباقر بن مرتضی طباطبائی یزدی حائری
لوائح اللوحین في اسرار شهادة الحسین
نویسنده: سیّد محمّدباقر بن مرتضی طباطبائی یزدی حائری
لوائح اللوحین في اسرار شهادة الحسین
نویسنده: سیّد محمّدباقر بن مرتضی طباطبائی یزدی حائری
لوائح اللوحین في اسرار شهادة الحسین
نویسنده: سیّد محمّدباقر بن مرتضی طباطبائی یزدی حائری